Frie satellitdata løser jordnære problemer

28-01-2021

Verdens største satellitprogram Copernicus bruges i stigende grad til at løse opgaver i Danmark. Nyt brugerkatalog sætter fokus på anvendelsen af satellitdata

Copernicus satellit

Satellitdata kan bruges til at løse rigtig mange opgaver i både den offentlige sektor og i det private erhvervsliv. Det har vist sig, at selv når der er krav om meget høj detaljegrad, så er det en god ide at komme lidt på afstand og se verden fra oven.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) bidrager til at udbrede anvendelsen af Copernicus-satellitdata, og derfor har styrelsen stået i spidsen for et samarbejde om at udarbejde et katalog, som indeholder nogle af de mange anvendelsesmuligheder, som er kommet i spil i Danmark.

Fra kortlægning til klimatilpasning

Copernicus-satellitdata bliver blandt andet brugt til nykortlægningen af Grønland, hvor det vil være for omkostningstungt at lave luftfotos på den traditionelle måde med flyvemaskiner.

Her har det vist sig, at satellitbilleder har så høj en opløsning, at de kan leve op til de kvalitetskrav, der stilles til moderne kort og luftfotos.

Satellitdata er også blevet brugt i et samarbejde med Odense Kommune, som har fået kortlagt diger og områder langs Odense Fjord og i det centrale Odense med henblik på at finde steder, hvor landmassen sætter sig.

Det er vigtigt i forhold til kommunens fremtidige klimatilpasning, at der findes et godt datagrundlag, der viser, hvor der kan opstå problemer i fremtiden. 

Copernicus er frie data

Brugerkataloget indeholder i alt 51 cases fra både private virksomheder, kommuner og stat, nationale anvendelser og internationale anvendelser.

Fx har DMI brugt satellitdata til en global overvågning af atmosfærens luftfugtighed, mens De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har brugt satellitdata til kortlægning af Indlandsisens bevægelser i Grønland, og dermed hvor meget is der transporteres ud i havet.

Copernicus er EU’s jordobservationsprogram, der tilbyder frie data og informationstjenester baseret på jordobservationer fra satellitter. På få år er Copernicus blevet en global succes og en vækstmotor i europæisk rumøkonomi.

Siden opsendelsen af de første Sentinel-satellitter i 2014 har anvendelser bredt sig med stor hast inden for både det private og offentlige. Med deres globale dækning og gentagne målinger giver satellitterne ny og unik viden om vores klima og miljø, der kan understøtte bæredygtig udvikling og den grønne omstilling.