Whistleblowerordning

Du kan som ansat i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (herefter SDFI), som samarbejdspartner til SDFI og som ansøger til en stilling hos SDFI sende oplysninger om kritisable forhold til styrelsens whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i styrelsen, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Du kan bruge den digitale løsning via linket til portalen nedenfor. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer eller identificerbar mailadresse. Ønsker du at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på styrelsens netværk, eller via linket til ordningen på styrelsens hjemmeside, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på SDFIs netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen: https://efkm-sdfe.sit-wb.dk/#/ i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet SDFIs netværk.

Din henvendelse behandles fortroligt af udvalgte og sikkerhedsgodkendte medarbejdere. Der er indført procedurer, som sikrer, at den sagsbehandlende medarbejder og de chefer, der skal tage stilling til sagens håndtering og eventuelle konsekvenser, ikke er inhabile, eksempelvis fordi henvendelsen vedrører dem.

Når du sender oplysninger ind, ser vi på den hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt en indberetning uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale løsning. Det er derfor vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

Her kan du læse nærmere om:

  • Hvem kan indberette
  • Hvilke forhold kan der indberettes om
  • Anonymitet og fortrolighed
  • Behandling af en indberetning
  • Rettigheder som whistleblower

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om behandling af personoplysninger, når der sker whistleblowerindberetninger:

Du kan kontakte os ved at skrive en mail til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, på hr@sdfi.dk. Adresse: Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø.

Sådan behandles personoplysninger, når der sker whistleblowerindberetninger