bog

Vilkår og priser

Vilkår for de frie geografiske data, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur stiller gratis til rådighed.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har i henhold til ophavsretsloven ophavsret til alle styrelsens kort, data, produkter og services.

De geografiske data inkl. GeoDanmark, skråfotos og Danmarks højdemodel kan frit anvendes af borgere og den private sektor både i kommercielle og ikke-kommercielle sammenhænge. For den offentlige sektor betyder det, at data frit kan udveksles med borgerne og virksomheder, og der kan laves løsninger, hvor data videregives til 3. part. De gældende vilkår for brug af disse data kan til enhver tid findes på denne side.

Valg at CC BY 4.0 licens skal gælde for frie geografiske data.

Du kan som anvender vælge, at CC BY 4.0 licensen skal gælde for brugen af frie geografiske data i stedet for de vilkår, du kan finde på denne side. Det gælder dog ikke for GeoDanmark data.

Vælger du, at CC BY 4.0 licensen skal gælde for brugen af data, skal du overholde de vilkår, der gælder for CC BY 4.0 licensen. Vær opmærksom på, at nogle af vilkårene i CC BY 4.0 licensen er mere restriktive end de vilkår, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tilbyder i styrelsens vilkår.

CC BY 4.0 licensen kan findes her

Betaling for anvendelse af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs standardydelser eller data/produkter

Visse af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs data/produkter er stadig betalingsbelagte, fordi styrelsen er en statsvirksomhed. 

For disse data kan vilkårene være anderledes, og du skal derfor have en aftale med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur for brug af disse data.