Bredbånd

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har en række ansvarsområder inden for bredbåndsområdet.

Bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge tilskud til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.

Den kommunale støtteramme

Regler for hvordan kommunalbestyrelser kan give støtte til etablering af net til højhastighedsbredbånd

Bredbåndsdækning

SDFI arbejder med udbredelsen af det danske bredbåndsnet.

Graveadgang og tomrør

SDFI kan tillade, at der iværksættes ekspropriation, hvis der eksempelvis skal nedgraves telekabler.

Bredbånd til din virksomhed

Her kan du få inspiration til, hvordan din virksomhed forhåbentlig kan komme videre med at få en bredbåndsforbindelse med den nødvendige hastighed og kvalitet

Etablering af wifi-hotspots

Offentlige institutioner, herunder kommuner, kan etablere wifi-hotspots og stille disse gratis til rådighed, hvis de opfylder visse betingelser. Det kan f.eks. være, at de har fået støtte til det fra EU.

Værktøjskasse til udrulning af digital infrastruktur

Uanset om du er en kommune, teleoperatør eller borger, er der noget, du kan gøre, for at få mobil- og bredbåndsdækningen styrket lokalt hurtigst muligt.

Bredbåndspulje - kortlægning

Se kortlægning af bredbåndsstøtteområder

Skift af bredbåndsudbyder

Læs om reglerne for skift af bredbåndsudbyder