Skift af bredbåndsudbyder

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har udarbejdet regler om skift af bredbåndsudbyder, som trådte i kraft den 1. januar 2023. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 523 af 28. april 2022 om oplysningskrav m.v. ved udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Reglerne indebærer, at det er blevet lettere som forbruger at skifte bredbåndsudbyder. For eksempel er det nu blevet muligt for forbrugere, som ønsker at skifte udbyder, at give den nye bredbåndsudbyder fuldmagt til at ordne alle de praktiske forhold i forbindelse med skiftet. Ligesom det kendes ved skift af mobilselskab.

Reglerne indebærer derudover bl.a., at forbrugere skal informeres om proces og konsekvenser ved et udbyderskifte, og at udbyderne ikke må forsinke skifteprocessen.

Man kan læse mere om reglerne i styrelsens vejledning til bekendtgørelse om oplysningskrav m.v.

Relevante dokumenter

Bekendtgørelse om oplysningskrav m.v.

Vejledning til bekendtgørelse om oplysningskrav m.v.

Brancheaftale fastlægger de nærmere rammer for skiftet

Som supplement til reglerne om skift af bredbåndsudbyder har branchen udarbejdet en brancheaftale, som fastlægger de nærmere rammer for processen. Det skal yderligere lette skiftet til den nye bredbåndsudbyder og være med til at sikre ensartede procedurer, så skiftet til den nye bredbåndsudbyder bliver så smidigt som muligt.

Brancheaftalen gælder for de bredbåndsselskaber, der har tiltrådt aftalen. Brancheaftalen findes på Teleindustriens hjemmeside, hvor der også findes en opdateret liste over, hvilke selskaber der har tilsluttet sig brancheaftalen.