fredensborg

Vi skaber grundlaget for det moderne Danmark

Vi bruger data og digital infrastruktur til at skabe et bedre Danmark. Vores data er helt afgørende for, at vi kan løse mange af de store opgaver, som Danmark står over for. Med en god digital infrastruktur gør vi det muligt for både offentlige og private aktører at skabe løsninger på små og store problemer i samfundet.

Den grønne dagsorden er vores dagsorden. For hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, har vi brug for både et sammenhængende datagrundlag og en digital infrastruktur, så vi kan gøre tingene klogere i morgen, end vi gjorde i går.

Vi er eksperter inden for geografi, data og digital infrastruktur. Ikke bare eksperter, men de førende eksperter i Danmark, ja sågar i Europa og verden. Vi gør os umage, når vi udvikler nye løsninger til gavn for samfundet. Men vi har ikke kun ansigtet begravet i kort, datasæt og frekvensplaner. Vi løfter også blikket og forsøger at løse de store udfordringer i Danmark.

Vi omfavner data og ny teknologi, for på vores felt kommer der hele tiden nye muligheder. Vi ser mulighederne, og vi hjælper vores samarbejdspartnere med at se dem. På den måde får vi det optimale ud af vores data, som stilles frit til rådighed for hele Danmark.

Hvis du vil lidt mere i dybden:

Vi skaber grundlaget for det moderne Danmark

Vi bruger data og digital infrastruktur til at skabe et bedre Danmark

I Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er vi eksperter i data og digital infrastruktur. Vi skaber det grundlag, som gør det muligt at lave digitale løsninger, der gør Danmark til et bedre sted at leve.

Det er vigtigt, for et solidt datagrundlag og en digital infrastruktur er ikke bare numre, tal og ledninger. Det er også information, som kan bruges til at binde et samfund sammen.

Og du bruger os faktisk hele tiden, selv om du måske ikke er klar over det.

Du bruger fx vores data, når du skal købe hus, for her skal der bruges oplysninger om grunden, huset, vejen, kommunen og meget mere. De data sørger vi for, at banken og ejendomsmægleren nemt kan få adgang til.

Eller når du skal planlægge din rejse med offentlig transport, så bruger du også vores data, for det er os, der sørger for, at du har adgang til de rigtige vejnavne og adresser.

Vi skaber derudover rammerne for den digitale infrastruktur, der sikrer, at myndigheder, virksomheder og borgere kan kommunikere med hinanden, hvad enten det er via kabler i jorden eller trådløse forbindelser i luften.

Den grønne dagsorden er vores dagsorden

Med vores data og digitale infrastruktur kan vi bidrage til en klogere grøn omstilling, der gør det muligt for at os at få mere ud af mindre.

Vi har data, som kan bruges til at afgøre, hvor hurtigt indlandsisen smelter, med stigende havstand til følge.

Med vores højdemodeller kan vi også fortælle, hvor vandet løber hen, når det regner, eller hvor det højtstående grundvand står, så vi kan tilpasse vores byer til klimaforandringerne.

Og vores data kan også bruges til bedre logistik, energieffektivisering og meget mere.

Tilsammen er vores data og den digitale infrastruktur også fundamentet for morgendagens droner, robotter og automatiserede grønne løsninger.

Vi er eksperter

Ingen ved mere om Danmarks geografi end os.

Vi ved, hvor bygningerne står, vejene går og skovene ligger. Vi kender både det højeste og det laveste punkt.

Så vi kan vise dig vej til den bedste udsigt, og vi kan fortælle din kommune om et havdige et højt nok til at modstå fremtidens klimaforandringer. Og når der opstår 50.000 adresser årligt, og når landskabet nogle steder hæver sig og andre steder synker, så sørger vi for, at data følger med.

Vi indsamler hele tiden nye data fra fx satellitter, flyfotos og indberetninger fra kommunerne, og vi bruger nye metoder og teknologier til løbende at forbedre datakvaliteten.

Vores data kan anvendes trygt i alle dele af den offentlige forvaltning og af private virksomheder, fordi de har den rette kvalitet og altid er opdateret. Der er fuld gennemsigtighed i forhold til, hvordan og hvornår de er produceret.

Og så stiller vi oven i købet vores data helt frit til rådighed.

Vi omfavner data og ny teknologi

Vi har fokus på mulighederne i det digitale samfund.

Vi er eksperter i data- og teleinfrastruktur. Vi går op i de mindste detaljer, så vi sikrer, at bygninger, veje og adresser afspejler virkeligheden 1 til 1 i vores data.

Vi binder data sammen og udvikler hele tiden vores løsninger, så vi kan skabe den bedste og mest intuitive adgang til vores data. Så hvis du vil kode og arbejde med Danmarks største datamyndighed, så er det også hos os, at du skal arbejde.

Vi arbejder for at sikre en god mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark. Vi sørger for en effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, at yde telefaglig rådgivning til borgere, virksomheder og myndigheder, samt at skabe gode og forudsigelige rammebetingelser for telebranchen.

Men vi har ikke kun ansigtet begravet i kort, datasæt og frekvensplaner. Vi løfter også synet og kigger fremad. Vi kigger på potentialerne i det digitale samfund og rækker ud mod samarbejdspartnere, som vil kunne få glæde af vores data og af teleinfrastrukturen både nu og i fremtiden.

Fordi gode data kan gøre de små ting i hverdagen nemmere og være med til at løfte de store samfundsomstillinger. I Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur ved vi, hvor vigtigt et sammenhængende digitalt grundlag er, og nu ved du det også!