Grunddata

De mest grundlæggende data om vores samfund

Grunddata er de mest grundlæggende data om vores samfund. Det er fx data om personer, ejendomme, adresser, virksomheder og geografi. Danmark er et af de lande i verden, som har de mest valide oplysninger om for eksempel virksomheder (i CVR) og om borgere (i CPR). Grunddata er frit tilgængelige offentlige data af høj kvalitet, der kan kombineres og bruges på tværs af systemer og sektorer. Grunddata distribueres sammenhængende på tværs af statslige registre, så den offentlige og private sektor effektivt kan anvende dem.

Arbejdet med grunddata har flere formål:

  • At standardisere data, så det bliver muligt at kombinere data fra forskellige kilder
  • At kvalitetssikre data, så de er korrekte, fuldstændige og opdaterede
  • At distribuere data på en samlet platform, så data og support er tilgængeligt samme sted

Grunddata bidrager til, at arbejdsgange i den offentlige sektor bliver mere effektive, fordi data kun registreres i ét register og herefter genbruges i andre. Det sikrer, at data er ens på tværs af forvaltningen, og at viden fra forskellige sektorer lettere kan kombineres og skabe bedre processer og klogere beslutninger. Samtidig betyder den høje datakvalitet og lette tilgængelighed, at den private sektor kan udvikle nye intelligente løsninger og produkter.

Grunddata distribueres på den fællesoffentlige distributionsplatform Datafordeleren. På Datafordelerens hjemmeside kan du finde en dataoversigt over samtlige grunddata.

SDFI er ansvarlig for grunddata

SDFI er grunddatamyndighed med ansvar for koordination af grunddatasamarbejdet samt vedligehold og videreudvikling af grunddata.

Derudover har SDFI ansvar for at fremme anvendelsen af grunddata gennem for eksempel strategisk dialog med anvenderne.

Distribution af grunddata

Grunddata distribueres gennem Datafordeleren.

SDFI er ansvarlig for driften af Datafordeleren, hvor man i tæt samarbejde med registermyndighederne sikrer en stabil indlæsning, opdatering og udstilling af data.

Fremtidens grunddata

Grunddata skal også skabe sammenhæng i fremtiden, og kvaliteten skal være i top.

SDFI har derfor udarbejdet en Strategisk rammeplan for Fremtidens Grunddata 2022-2027, som sætter retningen for grunddatasamarbejdet i de kommende år.