Grunddataprisen

Grunddataprisen er en pris, der uddeles af IT-branchen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Formålet er at sætte fokus på private virksomheders brug af offentlige data i digitale løsninger, der kan give grobund for vækst, øget eksport og bidrage til at løse store samfundsmæssige udfordringer inden for klima, energi, sundhed med mere

Grunddataprisen 2023 bliver uddelt for anden gang på konferencen Danmarks Data den 25. oktober. Modtageren bliver en eller flere virksomheder, der har skabt forretningsmæssig værdi med en digital løsning, som benytter grunddata.

Der er ikke krav om specifikke tilhørsforhold eller relationer.

Grunddataprisens sekretariatet har hjemme i SDFI, men består ligeledes af repræsentanter fra IT-Branchen. Sekretariatet betjener både jury og det faglige ekspertpanel samt tager sig af det praktiske i forbindelse med nomineringer.

Indstilling til Grunddataprisen 2023

Grunddataprisen 2023 bliver uddelt for anden gang på konferencen Danmarks Data den 25. oktober på Vandværket, Rabarbervej 2 i København NV.

Modtageren bliver en eller flere virksomheder, der har forretningsmæssig værdi med en digital løsning, som benytter grunddata. Der er ikke krav om specifikke tilhørsforhold eller relationer.

Indstilling og nominering

Tidsfristen for at indstille projekter til Grunddataprisen er torsdag den 31. august.

Det er muligt for alle at indstille et projekt til nominering via indstillingsformularen på denne side. Indstillingen skal være udfyldt, afsendt og bekræftet modtaget inden den fastsatte tidsfrist.

Indstilling af et projekt sker ved at udfylde og indsende indstillingsformular med en beskrivelse af projektet, og hvordan det opfylder kriterierne for at modtage Grunddataprisen. Der er også et felt til en kort beskrivelse af de enkelte aktørers roller og indsats i projektet.

Indstillingerne skal sendes via mail til grunddataprisen@sdfi.dk.

Projektet er indstillet, når indstiller har modtaget en mail med en bekræftelse fra SDFI.

Et fagligt ekspertpanel bestående af repræsentanter fra IT-Branchen og SDFI nominerer op til tre projekter på baggrund af indstillingerne.

Kriterier og valg af prismodtager

Et projekt er kvalificeret til at blive nomineret, hvis det relaterer sig til en digital løsning, som benytter grunddata, og har en eller flere private virksomheder involveret. Der stilles ikke krav om specifikke tilhørsforhold eller relationer.

Prismodtageren bliver udvalgt af en jury bestående af:

  • Rikke Hougaard Zeberg (direktør, SDFI)
  • Natasha Friis Saxberg (administrerende direktør, IT-Branchen)
  • Pernille Kræmmergaard (direktør, Digitaliseringsinstituttet)

Juryen drøfter og vurderer de nominerede projekter og vælger en prismodtager på baggrund af tre kriterier: 1) Innovation, 2) Potentiale, og 3) Værdi. Ved uenighed træffes en afgørelse via simpelt flertal. Hvert kriterie beskrives nærmere i det følgende.

  1. Innovation

Vurdering af projektets evne til at tænke nyt i forbindelse med for eksempel offentligt/privat samarbejde, anvendelsen af ny teknologi, brugerinddragelse i udviklingen af den digitale løsning og lignende.

  1. Potentiale

Det potentiale som hele eller dele af løsningen har for at være skalerbar og kunne videreudvikles, genbruges eller kombineres med andre løsninger. Modellen for løsningen har potentiale til at inspirere aktører i andre domæner og sektorer.

  1. Værdi

Hvad løsningen skaber af forretningsmæssig værdi for organisationen eller sektoren. Løsningen understøtter en særligt profitabel eller bæredygtig forretningsmodel, medfører klima- og energimæssige fordele eller forbedringer af infrastruktur med videre.

Vægtning af kriterier

I vurderingen af de nominerede projekter vægtes kriterierne i samme rækkefølge som de er beskrevet ovenfor. Det betyder, at Innovation er det væsentligste kriterie, som juryen tager med i sine overvejelser. Herefter prioriteres henholdsvis Potentiale og Værdi.

Præmie

Modtageren af Grunddataprisen vil på konferencen ”Danmarks data” få overrakt en statuette og blive interviewet på scenen. Derudover vil IT-Branchen og SDFI bidrage til at skabe opmærksomhed omkring løsningen.

 

Konferencen Danmarks Data

Værdien af data er enorm.

Data kan skabe vækst og innovation, men kan også være nøglen til at løse samfundets væsentligste udfordringer. Vi stiller skarpt på, hvordan vi med en strategisk indsats, kan understøtte, at Danmarks data skaber et godt fundament for udvikling af nye innovative løsninger.

På konferencen vil vi endvidere for andet år i træk uddele Grunddataprisen.

Onsdag den 25. oktober 2023, kl. 13.00 – 16.00 - Vandværket, Rabarbervej 2, 2400 København NV

Læs mere om konferencen Danmarks data

Grunddata

Grunddata er tilgængelige via Datafordeleren, der er fællesoffentlig it-infrastruktur og en stor og kompleks distributionsplatform.

Datafordeleren giverstabil og sikker adgang til sammenhængende grunddata fra over 500 forskellige tjenester, som offentlige registre udstiller til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere.