Radioudstyr & apparater

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur arbejder med en række ansvarsområder, der dækker elektronik, tele- & radioudstyr.

Radioudstyr

Hvad er radioudstyr, vejledning i radioudstyr, hvilke krav gælder for salg og hvilke pligter har sælgere.

Apparater og faste anlæg

Hvad er apparater, hvad er faste anlæg og hvilke krav stilles til sælgere af apparater og faste anlæg.

Harmoniserede standarder

En fabrikant skal vurdere, om et produkt overholder de væsentlige krav. Til det kan fabrikanten benytte en harmoniseret standard

Markedskontrol

Sikkerhedsstyrelsen foretager markedskontrol af apparater og radioudstyr, og SDFI fører tilsyn med brugen af apparater og radioudstyr.

Radio­grænse­flader

Find ud af, hvilke frekvensbånd radioudstyr må anvende og den sendeeffekt og eventuelle andre betingelser, der er tilladt i Danmark. Se desuden tilladelsesforhold og hvilke harmoniserede standarder, der kan anvendes til test af udstyr.

Regler på området

Love og bekendtgørelser for radioudstyr, apparater og faste anlæg.