Harmoniserede standarder

En fabrikant skal vurdere, om et produkt overholder de væsentlige krav. Til det kan fabrikanten benytte en harmoniseret standard.

En fabrikant skal vurdere, om et produkt overholder de væsentlige krav. Til det kan fabrikanten benytte en harmoniseret standard. En harmoniseret standard angiver bl.a. nogle tekniske krav til den bestemte type produkt, som – hvis kravene bliver opfyldt – giver en formodning om, at produktet overholder de væsentlige krav.

Det er et krav for både apparater og radioudstyr, at de overholder de væsentlige krav. De væsentlige krav vedrører produktets konstruktion, og de skal sikre, at produktet ikke forstyrrer andre apparater og udstyr og for radioudstyrs vedkommende, at det bl.a. beskytter personers sundhed og sikkerhed.

Det er muligt, at en fabrikant skal bruge mere end én harmoniseret standard for sikre, at produktet over-holder de væsentlige krav hele vejen rundt, bl.a. for også at imødekomme krav, som stilles efter andre regelsæt.

Det er ikke et krav, at fabrikanter benytter harmoniserede standarder, når de sikrer, at produktet overholder de væsentlige krav på en anden måde.

Hvem udarbejder standarderne?

Det er standardorganisationerne CEN/CENELEC og ETSI, som udarbejder standarder på EMC-området, dvs. for apparater.

Kommissionen har givet CEN/CENELEC og ETSI mandat til at udarbejde harmoniserede standarder, og de bliver offentliggjort i Official Journal.

Dennis Tipsmark Lykke
Specialkonsulent