Telepolitik

Telepolitiske rammer.

Politiske aftaler på teleområdet

Regeringens telepolitik hviler på et forlig fra 2021.

Regeringens initiativer

Forskellige initiativer skal understøtte bedre tele- og bredbåndsdækning i hele Danmark.

Love og regler på teleområdet

De forskellige love og regler, der gælder på teleområdet.

Konkurrence­regulering på teleområdet

SDFI har det overordnede ansvar for den sektorspecifikke konkurrenceregulering af teleområdet.

Internationalt samarbejde på teleområdet

Om det europæiske telesamarbejde og øvrige internationale samarbejder på teleområdet.

5G

Om Danmarks handlingsplan for 5G samt frekvenser, udrulning, forsøg og regulering.