Tal på teleområdet

Tal på teleområdet, bl.a. kortlægning og dækningsgrader for bredbånd og mobiltelefoni, økonomiske nøgletal, statistikker m.m.

'Data om Bredbånd' er et interaktivt værktøj med SDFI's data for fastnetbredbånd. Data er indsamlet til tjekditnet.dk og Telestatistikken (se længere nede på denne side).

Visualiseringerne indeholder data for bredbåndsdækning, bredbåndsabonnementer (optag), fastnet datatrafik samt markedsandele og gør det bl.a. muligt at sammenligne bredbåndsdækning og -optag på tværs af kommuner, teknologier, hastigheder tilbage til 2015.

’Data om Bredbånd’ åbnes ved at klikke på linket nedenfor. Vær opmærksom på, at det ligger på en hjemmeside og med en service, som er ejet af Microsoft. Læs Microsofts betingelser for brug af deres services herunder erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og læs Microsofts information om brug af cookies.

Gå til Data om bredbånd

Hvis du har spørgsmål til ’Data om Bredbånd’ se i første omgang faktaboksene eller vejledninger i værktøjet, eller gå ind på tjekditnet.dk, hvis det vedrører bredbåndsdækning.

Download det bagvedliggende datamateriale for ”Data om Bredbånd

For spørgsmål vedrørende ”Data om Bredbånd” skriv til analysestat@sdfi.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Den årlige bredbåndskortlægning beskriver udviklingen i udbredelsen og tilgængeligheden af bredbåndshastigheder i Danmark. Data er indsamlet hos relevante teleoperatører og er opdelt på adresseniveau. Kortlægningen opgøres både for boliger, virksomheder og sommerhuse. Selskaberne har indberettet, hvilke teknisk mulige hastigheder, der kan opnås på det eksisterende bredbåndsnet på adressen og hvilke hastigheder, der kan købes.

Fra 2017 udkommer der ikke længere en skriftlig rapport med resultaterne fra den årlige bredbåndskortlægning. Resultaterne fremgår i stedet af nedenstående baggrundsdataark samt af tjekditnet.dk, hvor det også er muligt finde aktuelle oplysninger om mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. 

Baggrundsdata 2023

Landsplan

Kommuner

Regioner

Baggrundsdata 2022

Landsplan

Kommuner

Regioner

Baggrundsdata 2021

Landsplan

Kommuner

Regioner

Baggrundsdata 2020

Landsplan

Kommuner

Regioner

Baggrundsdata 2019

Landsplan

Kommuner

Regioner

Baggrundsdata 2018

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2017

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2016

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2015

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Baggrundsdata 2014

Landsplan

Kommuner

Regioner

Postnummer

Tidligere rapporter

Download tidligere rapporter om den årlige bredbåndskortlægning nedenfor:

Bredbåndskortlægning 2016

Bredbåndskortlægning 2015

Bredbåndskortlægning 2014

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2011


På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan du se, hvilke selskaber, der udbyder bredbånd i dit område og hvor hurtig en forbindelse, du kan få.

Ansvarsfraskrivelse

SDFI, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Telestatistikken indeholder oplysninger om den seneste udvikling på det danske telemarked. Statistikken bygger på indrapporteringer fra teleudbydere i Danmark af antal abonnementer, trafik på fastnet, mobiltelefoni, bredbånd samt IPTV og bundlede tjenester.

Hovedresultater, 1. halvår 2023

Udbyderliste og koncerner, 1. halvår 2023

Hovedtal dataark, 1. halvår 2023

Internet dataark, 1. halvår 2023

Mobil dataark, 1. halvår 2023

Fastnet dataark, 1. halvår 2023

Øvrige tjenester dataark, 1. halvår 2023

Ansvarsfraskrivelse

SDFI, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

Tjekditnet.dk kan du finde detaljerede informationer om mobildækningen. Hvis du er på jagt efter et nyt mobilabonnement, kan du finde relevante informationer om mobilselskaberne samt se, hvordan dækningen ser ud – både lokalt og i hele landet.

For mobilt bredbånd kortlægges der beregnet udendørsdækning opdelt i hastighedsintervaller. Derudover kortlægges taledækningen. Mobilkortlægningen beror på dækningsoplysninger fra de danske mobiloperatører.

Find resultater og læs mere om metoden for mobilkortlægningen på Tjekditnet.dk. På hjemmesiden er det desuden muligt at udtrække mange data om bredbånds- og mobildækningen i flere forskellige formater.

SDFI indsamler årligt økonomiske oplysninger fra udbydere på det danske telemarked om teleselskabernes omsætning, resultat (EBIT), investeringer og beskæftigelse. ’Økonomiske Nøgletal for Telebranchen’ giver på denne baggrund et årligt tilbagevendende indblik i den danske telebranches økonomiske forhold.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2022 præsenterer et overordnet billede af telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2022.

Økonomiske nøgletal fra tidligere år er tilgængelige her på siden nedenfor.

Økonomiske Nøgletal siden 2011

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2021

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2020

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2019

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2018

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2017

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016
Publikationen Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016 er pga. en fejl blevet revideret d. 11.09.2017. Læs mere i dette rettelsesblad..

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2015

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2014
Publikationen er opdateret pr. 24. november 2015. Se rettelsesblad.

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2012

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2011

Ansvarsfraskrivelse
SDFI, eller anden dataleverandør, har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.

 

Ifølge den nationale bredbåndsmålsætning skal alle boliger og virksomheder have adgang til bredbånd på mindst 100/30 Mbit/s. SDFI foretager årligt en fremskrivning af antallet af privat- og virksomhedsadresser, der ikke er dækket med fastnetbredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload (den såkaldte restgruppe). Fra 2022 indgår adresser, der ikke har adgang til 1 Gbit/s download også i fremskrivningen. Formålet er at give et mere konsolideret beslutningsgrundlag for evt. nye initiativer, der skal understøtte, at alle boliger og virksomheder har adgang til 100/30 Mbit/s fastnetbredbånd og 98 af boliger og virksomheder har adgang til 1 Gbit/s download

 

Læs Fremskrivning af restgruppen 2023Læs Fremskrivning af restgruppen 2022

Læs 'Fremskrivningen 2021’’ 

Læs Fremskrivning af restgruppen 2020

Statistikarbejdsgruppen ’Nordic-Baltic working group on statistics and definitions’ udarbejder den fælles årlige nordisk-baltiske statistik – ’Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries'. Statistikken sammenligner tal for udviklingen på de nordiske og baltiske telemarkeder bl.a. for bredbånd, mobil- og fastnettelefoni, tv-distribution, de største selskabers markedsandele og omsætnings-/investeringstal.

Telecommunication markets in the Nordic and Baltic Countries 2021 

Tilhørende datamateriale kan tilgås på den svenske telestyrelses statistikportal

 

 

Bredbåndsdækning for Starlink

Aalborg Universitet har for Styrelsen fra Dataforsyning og Infrastruktur set nærmere på satellitbredbånd (Starlinks tjenester) i Danmark, og i hvilket omfang den kan være en relevant bredbåndsløsning.

Rapporten beskriver Starlinks nuværende bredbåndstjeneste i Danmark og potentialet på kort sigt.

Læs rapporten Rapport om bredbåndsdækning for Starlink

 

Har adgang til internet betydning for boligkøb?

Styrelsen fra Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og Dansk Ejendomsmæglerforening har gennemført en survey, som viser, at adgang til en velfungerende internetforbindelse har betydning for boligkøberes valg af bolig – og at manglende adgang kan have negative konsekvenser for salgspris- og tiden. 87 pct. af ejendomsmæglerne peger på, at adgang til velfungerende internet har betydning for boligkøberens valg af bolig.

Læs rapporten Har adgang til internet betydning for boligkøb?

 

Analyse af bredbåndsbehovet i 2025-2030

Konsulenthuset Copenhagen Economics har for Energistyrelsen analyseret bredbåndsbehovet frem mod 2030. Rapporten beskriver forventede minimums hastigheder (upload og download) samt latenstid og pålidelighed for seks forskellige brugergrupper.

Læs rapporten Analyse af bredbåndsbehovet i 2025-2030

 

Bredbåndsbehov til digitale velfærdsløsninger

Konsulenthuset PA Consulting Group har for KL, Danske Regioner og staten vurderet de forskellige typer af digitale velfærdstjenester, som forventes frem mod 2020, og de krav til bredbåndsdækning, som disse løsninger stiller. Rapporten konkluderer, at adgangen til tilstrækkelig bredbåndsdækning kun i mindre omfang vil udgøre en begrænsning for brug af vedfærdsteknologi. Frem mod 2020 ventes dog øgede bredbåndskrav i takt med større brug af videosamtaler og -streaming.

Læs den tekniske rapport Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

Læs håndbogen Tilstrækkelig bredbåndsdækning for digital velfærd

 

Analyse af bredbånd og produktivitet

Analyse af sammenhængen mellem bredbånd og produktivitet i danske virksomheder og den samfundsøkonomiske gevinst heraf.

Læs Fra højhastighedsbredbånd til produktivitet - kortlægning af effektkæder

Læs Bredbånd og produktivitet - økonometrisk effektmåling

 

 

Sebastian Rasmussen Elverdal
Fuldmægtig
Laura Møller Nielsen
Fuldmægtig
Rune Skov Maigaard
Jesper Erdman Hansen