Geodæsi

SDFI er myndighed for geodæsi. Vi gør den geodætiske forsknings internationale landvindinger praktisk anvendelige i Danmark, Grønland og Færøerne

Nationale referencenet i Danmark, Grønland og Færøerne

SDFI driver og vedligeholder de nationale referencenet i Danmark, Grønland og Færøerne, som sikrer, at der er en entydig sammenhæng mellem steder på kortet og steder i virkeligheden.

Referencesystemer i Danmark og Grønland

Et referencesystem er en vedtagen opskrift på, hvordan man tilknytter en koordinat til et punkt i landskabet. 

Læs mere om referencesystemer i Danmark og Grønland.

Geodætisk opmåling

Vi holder øje med forandringerne i det danske landskab gennem løbende måleprogrammer, både automatiske og manuelle.

Koordinattransformation

SDFI leverer og vedligeholder koordinattransformationssystemer, som kan regne om mellem de anvendt forskellige geodætiske koordinatsystemer

RTK-tjenester

Som myndighed for opmåling registrerer og kontrollerer SDFI de godkendte RTK-tjenester.

Geofaglige publikationer

Få adgang til geofaglige publikationer

Ordforklaringer

Bliv klogere på de vigtigste begreber indenfor geodæsien

Geodæsi

Geodæsi er videnskaben om jordens størrelse og form. Uden kendskab til disse parametre er det umuligt at udtale sig om hvor på planeten man befinder sig. Derfor er geodæsi fundamentalt for både produktion og anvendelse af geodata.