Space

DTU Space

SDFI samarbejder tæt med DTU Space på det geodætiske fagområde

SDFI har en rammeaftale med DTU om samarbejde inden for geodætisk forskning og rådgivning. Det er på DTU Space, der forskes i geodæsi, og hvorfra SDFI får sin geodætiske rådgivning.

Hvert år fornyes en ydelsesaftale med DTU Space, der indeholder beskrivelser af de forskellige aktiviteter, som samarbejdet berører. Det gælder bl.a. udvikling og vedligeholdelse af referencesystemer, landbevægelsesmodeller, geoidemodeller, positionering og anvendelsen af den europæiske positioneringstjeneste Galilleo, transformationsprogrammel og referenceflader til søs.

DTU Space er en vigtig sparringspartner i forbindelse med udvikling af beregningsteknikker inden for nivellement og GNSS.

SDFI har desuden forsknings- og udviklingsaftaler på TAPAS og GNET med DTU Space.

Kontakt