Kortlægning og geodata

Kortlægning og produktion af geodata er en af styrelsens grundlæggende opgaver. En stor del af arbejdet foregår i regi af GeoDanmark-samarbejdet.