Data til Ejendomsvurdering

SDFI leverer data til Skatteforvaltningens ejendomsvurderinger

I forbindelse med Skatteforvaltningens nye ejendomsvurderinger, leverer SDFI en række geografiske informationer, som bidrager til at forbedre kvaliteten i den nye ejendomsvurderingsmodel for ejerboliger og erhvervsejendomme. De geografiske informationer beregnes på grundlag af forskellige typer af data, der dels stammer fra SDFI, dels fra andre eksterne datakilder.

De geografiske informationer er opdelt i tre kategorier: afstande, beliggenhed og udsigt.

Afstande: Bidrager med information om afstand til positive eller negative herlighedsværdier, såsom afstand til kyst, sø eller motorveje.

Beliggenhed: Bidrager med information om ejendommens beliggenhed og særlige forhold, der gør sig gældende for den enkelte ejendom, der evt. vil kunne have en positiv eller negativ indflydelse på vurderingen.

Udsigt: Bidrager med information om udsigten fra den enkelte bolig (herlighedsværdi).

De geografiske informationer, der anvendes af Skatteforvaltningen, er beskrevet i deklarationsskrivelsen, som modtages forud for vurderingen. Disse omfatter:

 • Beliggenhed i øvrigt
 • Grundform
 • Grundareal
 • Ikke brofaste øer
 • Koordinater
 • Trafikvej
 • Samlet areal af skov
 • Stor sø
 • Stort vandløb
 • Udsigt
 • Vejareal

I leverancerne til Skatteforvaltningen indgår ud over de geografiske informationer nogle af SDFI's øvrige produkter.
Disse omfatter:

 • Skråfoto
 • Ortofoto
 • Skærmkort (særlig tjeneste udviklet til Ejendomsvurderingen)
 • Danmarks højdemodel

De øvrige produkter, på nær den særlige skærmkorttjeneste, kan tilgås via www.Dataforsyningen.dk

Det er Skatteforvaltningen, der beslutter, hvordan data fra SDFI nyttiggøres i ejendomsvurderingsmodellen. Hvis du har spørgsmål til brugen af data eller til de nye ejendomsvurderinger, skal du derfor kontakte Vurderingsstyrelsen. Du kan læse mere på vurderingsportalen.dk eller ringe til dem på telefon 72 22 16 26.

Hvis du har spørgsmål til brugen af data eller til de nye ejendomsvurderinger, skal du kontakte Vurderingsstyrelsen. Du kan læse mere på vurderingsportalen.dk eller ringe til dem på telefon 72 22 16 26.