Data til Ejendomsvurdering

SDFI leverer data til Skatteforvaltningens ejendomsvurderinger

I forbindelse med Skatteforvaltningens nye ejendomsvurderinger, leverer SDFI en række geografiske variable, som blandt andet bidrager til at forbedre præcisionen i den nye ejendomsvurderingsmodel for ejerboliger og erhvervsejendomme. De geografiske variable beregnes på grundlag af forskellige typer af kildedata, der dels stammer fra SDFI, dels fra eksterne datakilder.

De geografiske variable kan overordnet opdeles i tre kategorier: afstande, beliggenhed og udsigt.

Afstandsvariable bidrager med information om afstand til positive eller negative herlighedsværdier, såsom afstand til kyst, sø eller motorveje.

Beliggenhedsvariable bidrager med information om ejendommens beliggenhed og særlige forhold, der gør sig gældende for den enkelte ejendom, der evt. vil kunne give et løft eller afslag i vurderingen.

Udsigtsvariable bidrager med information om udsigten fra den enkelte bolig (herlighedsværdi).

De geografiske variable, der anvendes af Skatteforvaltningen, er beskrevet i deklarationsskrivelsen, som modtages forud for vurderingen. Disse omfatter:

 • Beliggenhed i øvrigt
 • Grundform
 • Grundareal
 • Ikke brofaste øer
 • Koordinater
 • Trafikvej
 • Samlet areal af skov
 • Stor sø
 • Stort vandløb
 • Udsigt
 • Vejareal

I leverancerne til Skatteforvaltningen indgår ud over de Geografiske Variable nogle af SDFI's øvrige produkter.
Disse omfatter:

 • Skråfoto
 • Luftfotos (Ortofoto)
 • Skærmkort (særlig tjeneste udviklet til Ejendomsvurderingen)
 • Danmarks højdemodel

De øvrige produkter, på nær den særlige skærmkorttjeneste, kan tilgås via www.Dataforsyningen.dk

Det er Skatteforvaltningen, der beslutter, hvordan data fra SDFI nyttiggøres i ejendomsvurderingsmodellen. Hvis du har spørgsmål til brugen af data eller til de nye ejendomsvurderinger, skal du derfor kontakte Vurderingsstyrelsen. Du kan læse mere på vurderingsportalen.dk eller ringe til dem på telefon 72 22 16 26.

Hvis du har spørgsmål til brugen af data eller til de nye ejendomsvurderinger, skal du kontakte Vurderingsstyrelsen. Du kan læse mere på vurderingsportalen.dk eller ringe til dem på telefon 72 22 16 26.