Digital infrastruktur

Vi vedligeholder og udbygger Danmarks digitale infrastruktur på en række områder

Bredbånd

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har en række ansvarsområder inden for bredbåndsområdet.

Telefoni

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har en række ansvarsområder, der handler om telefoni.

Frekvenser

Administration af radiofrekvenser.

Radioudstyr og apparater

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur arbejder med en række ansvarsområder, der dækker elektronik, tele- & radioudstyr.

Telepolitik

Her kan du læse mere om de telepolitiske rammer

Tal på teleområdet

Tal på teleområdet, bl.a. kortlægning og dækningsgrader for bredbånd og mobiltelefoni, økonomiske nøgletal, statistikker m.m.

Datainfrastruktur

En velfungerende infrastruktur for data er afgørende for, at den offentlige forvaltning kan yde en bedre og hurtigere service til borgerne.