Strategi

Et sammenhængende grundlag for et digitalt Danmark

Tilliden til det digitale samfund bygger på adgang til gode og sammenhængende data

I Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur ser vi det som vores fornemmeste opgave at sikre, at borgere og virksomheder er datamæssigt og digitalt understøttet.

Det kan du læse mere om i vores strategi