Databank

Kontoret Databank understøtter en bred anvendelse af data inden for offentlig forvaltning og den private sektor ved at sikre datasammenhæng på tværs, herunder at data fra mange forskellige kilder kan bruges sammen, og at dataindholdet er kombinerbart i forhold til anvendelsen.

Kontoret sikrer dette gennem arbejdet med dataarkitektur, data­modellering, standardisering, registerregler mv. i en samlet datainfrastruktur med data­banken som omdrejningspunkt. Kontoret har hertil en vigtig rolle i forhold til at sikre en ensartet implem­entering af dataarkitektur og datahåndtering på tværs af styrelsens egne registre.

Kontorchef: Hanne Majken Andersen