Fællesoffentlig datadistribution

Kontoret Fællesoffentlig Datadistribution sikrer ensartet adgang til fællesoffentlige data og andre data til brug for offentlig forvaltning og privat forretning, baseret på aftaler med eksterne leverandører. Kontoret er ansvarlig for stabil og sikker drift af den fælles­offentlige Datafordeler, som distribuerer grunddata om ejendomme, virksomheder, personer, geografi mv. til brug for en bred vifte af opgaver i både den offentlige og private sektor.

Kontoret sikrer også drift og videreudvikling af Lednings­ejerregistret (LER), som er et landsdækkende regi­ster over ledningsejere og deres interesseområder, der anvendes til graveforespørgsler om ledningers placering i jorden, med henblik på at reducere forekomsten af graveskader.

Kontorchef: Jesper Weng Haar