IT-udvikling

Kontoret for Forretnings IT sikrer, at SDFI via Dataforsyningen, DAR, DAGI mfl. tilbyder let og intuitiv adgang til relevante data og sikrer samarbejde og værdiskabelse for alle interessenter. Derudover skal ITU i samarbejde med resten af SDFI og eksterne partnere bidrage til at udvikle SDFI’s IT-løsninger, således at SDFI’s eksisterende data- og distributionsinfrastruktur stilles til rådighed for andre myndigheder.

Kontorchef: Palle Rossil Hansen