Datasammenstilling

Kontor for Datasammenstilling bidrager til at forløse ambitionen om, at SDFI leverer lettilgængelig og moderne adgang til geodata og kort ved at udvikle og vedligeholde den infrastruktur og de datasammenstillinger, som muliggør fleksible, automatiserede løsninger for kort og geodata fx forvaltningskortet, skærmkortet, natur- og friluftskortet m.m.

Kontor for Datasammenstilling udvikler også dataløsninger for og med andre myndigheder, hvor dette understøtter deres myndigheds- og forretningsbehov, fx forsyningsdataportal, bygningshub mv.

Kontorchef: Morten Nordahl Møller