Direktion

Rikke Hougaard Zeberg
Uddannet cand.merc.jur. og direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur siden 1. juni 2023.

Morten Hvidberg, vicedirektør 
Uddannet cand. scient. (geografi) og vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (tidligere Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) siden 1. oktober 2020. Morten Hvidberg var 2014-2020 kontorchef i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Geodatastyrelsen og var inden da bl.a. kontorchef i Økonomi- og Erhvervsministeriet, teamleder hos Oxford Research og chefkonsulent på Teknologisk Institut. 

Søren Beltofte, vicedirektør
Uddannet cand.scient.pol. og vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (tidligere Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) siden 1. november 2021. Fra 2016 til 2021 var Søren Beltofte kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen og før den tid bl.a. ministersekretær i Finansministeriets departement.