Trådløs infrastruktur

Kontoret understøtter, at der er god mobildækning i hele landet og fremmer udrulning og anvendelse af ny teknologi gennem afholdelse af frekvensauktioner og opsamling og deling af viden om nye, innovative løsninger og bringer i dialog relevante parter sammen.

Kontoret administrerer frekvens- og nummerlovgivningen og vejleder om anvendelse af frekvenser og nummerressourcer og udsteder tilladelser til virksomheder og borgere til en bred vifte af trådløse tjenester.

Kontoret sikrer, at der er optimale rammer for at udrulle trådløse løsninger gennem forvaltning af maste- og graveområdet og arbejder for, at teleselskaber, kommuner og andre offentlige myndigheder har en solid værktøjskasse, som fremmer en smidig behandling af ansøgninger om opsætning af master og gravetilladelser. Kontoret sikrer endvidere bl.a. via tilsyn, at radioudstyr overholder grænseværdierne for mobilstråling og vejleder borgerne herom.  

Slutteligt varetager kontoret Danmarks interesser internationalt bl.a. i ITU.

Kontorchef:  Pernille Springborg (konst.)