Forvaltningsdata

Kontoret Forvaltningsdata sikrer et solidt datafundament for samfundets digitale forvaltning ved at varetage ansvaret for grunddataregistre vedrørende adresser og administrative inddelinger og sikrer løbende ajourføring og videreudvikling af registrene i dialog med brugere og anvendere.

Derudover er Forvaltningsdata ansvarlig for styrelsens leverancer af geografiske variable til brug for ejen­domsvurderingen, herunder det tværgående og koordinerende ansvar såvel som opgaver vedrørende dataindhentning, datakobling og dataproduktion og beregning.

Kontorchef: Gry Olivia Christophersen