Geografiske referencer

Kontoret Geografiske referencer sikrer den geodætiske infrastruktur som grundlag for landmåling og sø- og landkortlægning. Geodætisk infrastruktur sikrer grundlaget for den nøjagtige og stabile stedbestemmelse over tid samt for teknisk fastlæggelse af Rigsfællesskabets grænser.

Kontoret arbejder med grundlaget for præcis positionering i realtid fx til brug på transportområdet og samarbejder internt og eksternt med aktører, som bringer den præcise position ind i politik-, forvaltnings- og forretningsudvikling på tværs af den offentlige og private sektor.

Kontorchef: Thorbjørn Kjærshøj Nielsen