Geodata

Kontoret Geodata er ansvarlig for at sikre et solidt datagrundlag om Danmarks geografi – populært sagt af den geografi som kan ses fra luften – til gavn for både den offentlige og private sektor.

Kontoret varetager først og fremmest dette ansvar gennem GeoDanmark-samarbejdet mellem staten og kommunerne om de fælles GeoDanmark-data om bl.a. byg­ninger, veje, vandløb og søer. Kontoret under­støtter også brugen af GeoDanmark-data til ejendomsvurdering. Kontoret varetager hertil vigtige statslige og kommunale samarbejder i relation til GeoDanmark-data på bl.a. vejområdet og vand­løbsområdet.

Kontorchef: Dennis Anthony