fyrtårn

Årsrapporter og mål- og resultatplaner

Opfølgningen på mål- og resultatplanens effekter og resultater indgår som en del af vurderingsgrundlaget for udmøntningen af direktørens resultatløn

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntningen for 2021 udgør 130.000 kr.

Kontakt