Frekvenser

Administration af radiofrekvenser.

Skal du anvende frekvenser

Regler for anvendelse af frekvenser, planlægning af frekvenserne i frekvensplanen og kravet om tilladelse til at bruge frekvenser.

Ansøgning om tilladelse og kaldesignal

Sådan ansøger du, hvilke frekvenser er ledige, frekvenser anvendt til bestemte formål samt ansøgning om kaldesignal eller identifikationsnumre.

Frekvenstilladelser

Hvad gælder mht. tilladelser, forsøgstilladelser og afgifter. Fornyelse, ændring og opsigelse af tilladelser samt overdragelse eller udlejning af tilladelser til andre.

Auktioner og udbud for frekvenser

Hvornår afholdes auktioner og udbud i frekvensbåndet, hvilke frekvenser er udstedt efter tidligere auktioner og udbud mv.

Radio og TV

Om frekvenstilladelser til radio og TV og 700 MHz-frekvensbåndet.

Radioamatører

Vejledning for radioamatører til tilladelser, prøver for radioamatører mv.

Støj og forstyrrelser

SDFI fører tilsyn med støj og forstyrrelser, som kan opstå, når man anvender frekvenser.

Trådløse mikrofoner og kystradio

Om frekvenser til brug for trådløse mikrofoner (PMSE) og kystradioen.

Fakta om 5G og mobilstråling

Radioudstyr skal altid være konstrueret med udgangspunkt i menneskers sikkerhed og sundhed. Det er SDFI, der fastsætter de konkrete regler.

Private net

Private virksomheder eller offentlige institutioner har mulighed for at opbygge deres egne private net. Et privat net kan designes med de kvaliteter (oppetid, forsinkelse og andre kvalitetsparametre), som den pågældende virksomhed eller offentlige institution har brug for.