Auktioner og udbud for frekvenser

I visse situationer benytter SDFI sig af auktioner eller udbud, når frekvenstilladelser skal udstedes.

SDFI kan i visse situationer benytte auktioner eller udbud til at udstede frekvenstilladelser. I auktioner er det den, der byder det højeste beløb, som vinder tilladelsen. I udbud har opfyldelsen af andre kriterier betydning for, hvem der vinder tilladelsen.

Auktioner og udbud

SDFI benytter auktioner eller udbud, hvis der er større efterspørgsel efter nogle bestemte frekvenser, end det er muligt for styrelsen at udstede frekvenstilladelser til.

Nedenfor findes en oversigt over, hvornår SDFI forventer at holde auktion over frekvenser til mobil bredbånd. Forberedelserne til auktionerne starter typisk halvandet år før, de forventes gennemført.

Tidspunkt  Auktion
År 2021 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3,5 GHz og 26 GHz
År 2029 2600 MHz
År 2031 1800 MHz
År 2033 900 MHz og 800 MHz
År 2038 700 MHz
År 2040 2300 MHz

Disclaimer: Kalenderen er baseret på de frekvensbånd, vi kender til på nuværende tidspunkt, dvs. andre frekvensbånd kan komme til.

Se grafisk oversigt over tidspunkt for auktioner

21. april 2021

Resultatet af auktionen over 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene blev følgende:

 • Hi3G Denmark ApS har vundet 2x20 MHz i 2100 MHz-frekvensbåndet, 120 MHz i 3,5 GHz-frekvensbåndet og 1000 MHz i 26 GHz-frekvensbåndet til en samlet tilladelsespris på 540.525.000 kr.
 • TDC Net A/S har vundet 45 MHz i 1500 MHz-frekvensbåndet, 2x20 MHz i 2100 MHz-frekvensbåndet, 40 MHz i 2300 MHz-frekvensbåndet, 130 MHz i 3,5 GHz-frekvensbåndet og 1250 MHz i 26 GHz-frekvensbåndet til en samlet tilladelsespris på 794.685.000 kr.
 • TT-Netværket P/S har vundet 45 MHz i 1500 MHz-frekvensbåndet, 2x20 MHz i 2100 MHz-frekvensbåndet, 140 MHz i 3,5 GHz-frekvensbåndet (herunder udlejningsforpligtigelsen til private net) og 600 MHz i 26 GHz-frekvensbåndet til en samlet tilladelsespris på 740.976.000 kr.

Dækningskrav:

Dækningskravet i 2100 MHz-frekvensbåndet, som blev afsat i forbindelse med auktionen, omfatter 122 områder. Selskaberne har påtaget sig en del af områderne hver, som fordeler sig på følgende måde:

 • TT-Netværket P/S – dækningsområderne i gruppe 1 (41 områder).
 • TDC Net A/S – dækningsområderne i gruppe 2 (40 områder).
 • Hi3G Denmark ApS – dækningsområderne i gruppe 3 (41 områder).

Dækningskravene skal senest være opfyldt 1. februar 2024.

De forskellige grupper og dertilhørende områder kan ses her:

Kort over dækningskrav i 2100 MHz-frekvensbåndet

Alle tre selskaber har også fået tildelt følgende dækningskrav til 3,5 GHz-frekvensbåndet:

 • senest den 31. december 2023 sikre en befolkningsmæssig dækning på 60 % ved brug af 3,5 GHz-frekvensbåndet
 • senest den 31. december 2025 sikre en befolkningsmæssig dækning på 75% ved brug af 3,5 GHz-frekvensbåndet.

Oversigt over selskabernes placering i frekvensbåndene:

Vindende budgiver

1500 MHz

2100 MHz

2300 MHz

3,5 GHz

26 GHz

Hi3G Denmark ApS

-

1920-1940 MHz

2110-2130 MHz

-

3,54-3,66 GHz

26,5-27,5 GHz

TDC Net A/S

1427-1472 MHz

1940-1960 MHz

2130-2150 MHz

2360-2400 MHz

3,41-3,54 GHz

24,65-25,9 GHz

TT-Netværket P/S

1472-1517 MHz

1960-1980 MHz

2150-2170 MHz

-

3,66-3,8 GHz

25,9-26,5 GHz

 

Kvalificerede budgivere i auktionen over 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene

Fristen for at trække sin tilmelding til den kommende frekvensauktion tilbage var den torsdag den 25. februar kl. 13.00. Listen over kvalificerede budgivere i auktionen er som følger:

 • HI3G Denmark ApS
 • TDC Net A/S
 • TT-Netværket P/S
   

Første auktionsfase starter den 11. marts 2021

Milepælsplan vedr. auktion over 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene

SDFI er i gang med at forberede auktion over frekvensbåndene 1500 MHz, 2100 MHz, 3,5 GHz og 26 GHz- samt dele af 2300 MHz-frekvensbåndet.
Den forventede overordnede tidsplan for forberedelse og gennemførelse af auktion er som følger:

 • Høring af kommuner vedr. placering af dækningskrav tilknyttet 2100 MHz-frekvensbåndet: September 2020
 • Offentlig høring over auktionsmaterialet: November 2020
 • Gennemførelse af auktionen: Marts 2021

Høringsnotat

Download høringsnotat

Informationsmemorandum med bilag

Download Informationsmemorandum

Bilag A - Ministerbeslutning

Bilag B - Energistyrelsens beslutning

Bilag C - Udkast til 1500 MHz-tilladelse

Bilag D - Udkast til 2100 MHz-tilladelse

Bilag E - Udkast til 2300 MHz-tilladelse

Bilag F - Udkast til 3,5 GHz-tilladelse

Bilag G - Udkast til 26 GHz-tilladelse

Bilag H - Tilmeldingsformular

Bilag I - Skabelon for anfordringsgaranti

Bilag J - Budgivererklæring

Bilag K - Oplysning om ejerstruktur

Bilag L - 2100 MHz dækningsgruppe 1.r01

Bilag L - 2100 MHz dækningsgruppe 2.r01

Bilag L - 2100 MHz dækningsgruppe 3.r01

Bilag M - Standardkontrakt til frekvensudlejning

Bilag N - Liste over radiokædelinks i 26 GHz-frekvensbåndet

Bilag O - Grænsekoordineringsaftaler mellem Danmark og Sverige

Bilag P - Grænsekoordineringsaftaler mellem Danmark og Tyskland

Bilag Q - 1500 MHz KOM afgørelse (EU) 2018-661

Bilag R - 2100 MHz KOM afgørelse (EU) 2020-667

Bilag S - 2300 MHz ECC beslutning (14)02

Bilag T - 3500 MHz KOM afgørelse (EU) 2019-235

Bilag U - 26 GHz KOM afgørelse (EU) 2019-784

Bilag V - 26 GHz KOM afgørelse (EU) 2020-590

Bilag W - Tyskland 3400-3800 MHz synkronisering

Bilag X - Sverige udkast til 3400-3800 MHz vilkår inkl. synkronisering

Bilag Y- Eksisterende frekvensanvendelse i 3400-3800 MHz i Sverige

Bilag Z - Datagrundlag 3,5 GHz dækningskrav

Bilag Æ - Lufthavne 1492-1517 MHz

Matematisk bilag

Skabelon for garanti for depositum

 

Ice Danmark vinder frekvenstilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet

SDFI har modtaget tilmelding til auktion over 450 MHz frekvensbåndet fra Ice Danmark, og Ice Danmark har derfor vundet retten til at bruge frekvenserne.

SDFI har i dag godkendt Ice Danmark ApS’s tilmelding til auktion over 450 MHz-frekvensbåndet. Auktionen skulle have fundet sted den 23. juni, men da SDFI kun har modtaget tilmelding fra Ice Danmark (også kaldet Net1), tilbydes Ice Danmark frekvenserne til minimumsbudsummen på 50.000 kr.

SDFI besluttede at holde auktion over frekvenserne, da to selskaber ansøgte om frekvenserne i marts 2020 i forbindelse med en såkaldt fremlysning.

Ice Danmark er indehaver af den nuværende tilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet. Den nye tilladelse træder i kraft den 24. januar 2022 og udløber den 31. december 2037.

Kontakt

Fuldmægtig Solveig Nisbeth Henriksen, sohe@sdfi.dk

Specialkonsulent Henriette Stang Meulengracht, hsm@sdfi.dk

------

SDFI holder auktion over en tilladelse i 450 MHz-frekvensbåndet den 23. juni 2020 mellem kl. 10 og 14. Frekvensauktionen gennemføres ved brug af Bruun Rasmussen Kunstauktioners internetbaserede auktionssystem.

Der udbydes én tilladelse i auktionen, og der er ikke fastsat særlige krav i tilladelsen om udbud af teknologi, tjenester eller dækningskrav. Der er dog tilknyttet frekvenstekniske vilkår og et brugskrav, der skal sikre, at frekvenserne anvendes effektivt, og at vinderen af den landsdækkende tilladelse tager frekvenserne i brug i hele landet.

Tilladelsen træder i kraft den 24. januar 2022 og udløber den 31. december 2037.

Tilmelding til auktionen kan indgives til SDFI den 9. juni 2020 – se afsnit 4 i Informationsmemorandum for mere information om tilmeldingsprocedure.

Endeligt auktionsmateriale

Auktionsmaterialet for 450 MHz-auktionen består af nedenstående Informationsmemorandum (IM) og dertilhørende bilag:

Derudover er selve auktionsproceduren beskrevet i følgende dokument:

Selve auktionen vil kunne findes på Bruun Rasmussen hjemmeside kort før auktionen.

Tidsplan for auktionen

Vejledende tidsplan for auktionens gennemførelse

Milepæl

Tidspunkt

Spørgsmål til SDFI

20. maj 2020 – 28. maj 2020

Tilmeldingsfrist for deltagelse i auktionen

9. juni 2020

Gennemgang af tilmeldinger

9. juni 2020 – 16. juni 2020

Registrering på Bruun Rasmussen Kunstauktioners hjemmeside

17. juni 2020 – 19. juni 2020

Gennemførelse af auktion

23. juni 2020 kl. 10.00

Betalingsfrist for tilladelsespris

3. juli 2020

Udstedelse af tilladelse

9. juli 2020

 

Resultat af fremlysning over 450 MHz-frekvensbåndet

SDFI iværksatte den 17. februar 2020 en fremlysning over frekvenserne 453,0000 – 457,5125 MHz og 463,0000 – 467,5125 MHz. SDFI kan nu oplyse, at der er modtaget to gyldige ansøgninger.

SDFI konstaterer på den baggrund, at der er knaphed, hvorfor frekvenserne ikke tildeles efter først til mølle-princippet jf. frekvensloven §7.

SDFI vil nu fastlægge den videre proces for at få frekvenserne tildelt snarest muligt.

Opdatering vedr. anfordringsgarantier grundet COVID-19

Da SDFI er lukket grundet COVID-19, skal eventuelle anfordringsgarantier sendes elektronisk til frekvens@ens.dk, med kopi til sohe@ens.dk

Den originale anfordringsgaranti skal eftersendes, så snart SDFI igen har mulighed for at tage imod disse. 

Ansøgningsfristen er fortsat 16. marts 2020 kl. 14. 

SDFI vil kontakte eventuelle ansøgere efter ansøgningsfristen og oplyse om det videre forløb. Der vil dog som udgangspunkt først blive truffet endelig beslutning om, hvorvidt der kan konstateres knaphed, efter Energistyrelsen har modtaget de originale garantier.

SDFI iværksætter den 17. februar 2020 en fremlysning over frekvenserne 453,0000 – 457,5125 MHz og 463,0000 – 467,5125 MHz. Fristen for deltagelse i fremlysningen er den 16. marts 2020, kl. 14.00.

Tilladelsen til at anvende frekvenserne 453,0000 – 457,5125 MHz og 463,0000 – 467,5125 MHz vil have en varighed fra 24. januar 2022 til 31. december 2037.

Energistyrelsen fremlyser frekvenser for at undersøge, om der er frekvensknaphed. Det vil sige, om der er mere end én, der ønsker at få de ledige frekvenser tildelt.

Når ansøgningsfristen for fremlysningen er udløbet, vil Energistyrelsen offentliggøre antallet af modtagne ansøgninger i forbindelse med fremlysningen. Hvis Energistyrelsen kun modtager en (gyldig) ansøgning, vil styrelsen udstede tilladelse til denne ansøger umiddelbart efter fremlysningen. Hvis Energistyrelsen modtager flere end en ansøgning, vil styrelsen gennemføre auktion over de ledige frekvenser.

Deltagelse i fremlysningen

For at kunne deltage i fremlysningen skal du indgive en ansøgning til Energistyrelsen, og der skal stilles en anfordringsgaranti på 509.655,13 kr., som svarer til den årlige frekvensafgift.

Energistyrelsen skal have modtaget korrekt ansøgning og dokumentation for korrekt stillet anfordringsgaranti senest:

Fredag den 16. marts 2020, kl. 14.00.

Ansøgning eller dokumentation, som modtages efter dette tidspunkt, medfører, at Energistyrelsen afviser ansøgningen, og den indgår således ikke i fremlysningen.

Nærmere information vedr. fremlysningen

Deltagelse i fremlysningen, herunder ansøgning, depositum, proces, regler og vilkår er beskrevet i følgende dokument:

Fremlysning af frekvenserne 453,0000 – 457,5125 MHz og 463,0000 – 467,5125 MHz

Til brug for tilmelding til fremlysningen skal følgende tilmeldingsblanket anvendes:

Tilmeldingsblanket – fremlysning af frekvenserne 453,0000 – 457,5125 MHz og 463,0000 – 467,5125 MHz (pdf)

Tilmeldingsblanket – fremlysning af frekvenserne 453,0000 – 457,5125 MHz og 463,0000 – 467,5125 MHz (word)

Udkast til den konkrete tilladelse samt bilag kan ses her:

Tilladelse H101787 til fremlysning

Bilag 1 til H101787

6. maj 2019

Resultatet af 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen blev følgende:

 • Hi3G Denmark ApS har vundet 2x10 MHz i 700 MHz-frekvensbåndet og 2x10 MHz i 900 MHz-frekvensbåndet til en samlet tilladelsespris på 485.233.000 kr.
 • TDC A/S har vundet 2x15 MHz i 700 MHz-frekvensbåndet, 2x10 MHz i 900 MHz-frekvensbåndet, 60 MHz i 2300 MHz-frekvensbåndet og 20 MHz til SDL i 700 MHz-frekvensbåndet til en samlet tilladelsespris på 1.619.599.000 kr.
 • TT-Netværket P/S har vundet 2x5 MHz i 700 MHz-frekvensbåndet og 2x10 MHz i 900 MHz-frekvensbåndet til en samlet tilladelsespris på 107.600.000 kr.

Dækningskrav:

Dækningskravet i 700 MHz- og 900 MHz-frekvensbåndet, som blev afsat i forbindelse med auktionen, omfatter 212 områder. Selskaberne har påtaget sig en del af områderne hver, som fordeler sig på følgende måde:

 • TT-Netværket P/S – dækningsområderne i gruppe 1 (66 områder).
 • TDC A/S – dækningsområderne i gruppe 2 (79 områder).
 • Hi3G Denmark ApS – dækningsområderne i gruppe 3 (67 områder).

Dækningskravene skal senest være opfyldt 4. april 2022.

De forskellige grupper og dertilhørende områder kan ses her:

Kort over dækningskrav i 700 MHz- og 900 MHz-frekvensbåndene

Oversigt over selskabernes placering i frekvensbåndene:

Vindende budgiver Placering i 700 MHz-frekvensbåndet Placering i 900 MHz-frekvensbåndet Placering i 2300 MHz-frekvensbåndet

Hi3G Denmark ApS

703,0-713,0 MHz

758,0-768,0 MHz

900,0-915,0 MHz

945,0-960,0 MHz
-

TDC A/S

718,0-733,0 MHz

773,0-788,0 MHz

738,0-758,0 MHz (SDL)

890,0-900,0 MHz

935,0-945,0 MHz

2300,0-2360,0 MHz

TT-Netværket P/S

713,0-718,0 MHz

768,0-773,0 MHz

880,0-890,0 MHz

925,0-935,0 MHz
-

 

30. januar 2019

Auktionen genoptages den 19. februar 2019. Den foreløbige tidsplan fremgår af det opdaterede informationsmemorandum.

24. september 2018

Energistyrelsen har besluttet at udskyde den planlagte auktion for de tre frekvensbånd 700 MHz, 900 MHz og 2300 MHz indtil videre.

11. september 2018

Kvalificerede budgivere i 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen

Fristen for at trække sin tilmelding til 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen tilbage var den 10. september kl. 13.00. Listen over kvalificerede budgivere i auktionen er som følger:

 • Hi3G Denmark ApS
 • TDC A/S
 • TT-Netværket P/S

Første auktionsfase er den 25. september 2018.

25. juni 2018

Endeligt auktionsmateriale

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, traf den 14. juni 2018 beslutning om rammerne for auktionen over 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-frekvensbåndene. På den baggrund traf Energistyrelsen endelig beslutning om de nærmere regler for auktionen. Det endelige auktionsmateriale findes nedenfor.

Fristen for tilmelding til auktionen er den 21. august 2018. kl. 15

Materiale til auktionen

Budgivere og ejerstruktur

Energistyrelsen modtog den 21. august 2018 tilmelding fra tre selskaber til deltagelse i 700 MHz,- 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen. Disse selskaber er TT-Netværket P/S, TDC A/S og Hi3G Denmark ApS.

Nedenfor findes ejerstrukturen for hvert selskab.

TT-Netværket P/S

Strukturredegørelse, TT-Netværket

Strukturredegørelse, Telia (30. januar 2019)

Strukturredegørelse, Telenor (30. januar 2019)

Hi3G Denmark ApS

Forbundne personer, Hi3G

Tilknyttede personer, Hi3G

TDC A/S

Forbundne personer, TDC

Tilknyttede personer, TDC

Online budprocessor

Potentielle budgivere kan få adgang til en online budprocessor, der kan benyttes til at evaluere budkombinationer og dermed teste forskellige auktionsscenarier forud for auktionen, samt en beskrivelse (med eksempler) af de datafiler, som budgivere kan uploade og downloade fra auktionssystemet i den anden auktionsfase. Det er muligt at få adgang til materialet ved at rette kontakt til Energistyrelsen. Kontaktoplysningerne kan findes nederst på siden. Vær opmærksom på, at der kan forekomme længere sagsbehandlingstid mellem den 13. juli 2018 og den 3. august 2018.

Høringsnotat

Høringsnotat

Informationsmemorandum med bilag

Informationsmemorandum(opdateret 30. januar 2019)
Bilag A – Ministerbeslutning
Bilag B – Energistyrelsens beslutning (opdateret 30. januar 2019)
Bilag C – Udkast til tilladelser (700 MHz- og 900 MHz-frekvensbåndene) (opdateret 13. februar 2019)
Bilag D – Udkast til tilladelser (2300 MHz-frekvensbåndet) (opdateret 30. januar 2019)
Bilag E – Tilmeldingsformular (word format)
Bilag E – Tilmeldingsformular (pdf format)
Bilag F – Skabelon for anfordringsgaranti (word format) (opdateret 30. januar 2019)
Bilag F – Skabelon for anfordringsgaranti (pdf format) (opdateret 30. januar 2019)
Bilag G – Budgivererklæring
Bilag H – Oplysning om ejerstruktur
Bilag I – Dækningskrav tilknyttet 700 MHz- og 900 MHz-frekvensbåndet, grupper af dækningsområder (ZIP-fil)
Bilag J – Dækningskrav tilknyttet 2300 MHz-frekvensbåndet (adresseliste)
Bilag K – Supplerende dækningskrav, oversigt over adressegrupper (adresseliste)
Bilag J og K – adresselister
Bilag L – Grænsekoordineringsaftaler mellem Danmark og Sverige (700 MHz- og 900 MHz-frekvensbåndene)
Bilag M – Grænsekoordineringsaftaler mellem Danmark og Tyskland (700 MHz- og 900 MHz-frekvensbåndene)- opdateret den 17. august 2018
Bilag N – Grænsekoordineringsaftale med Rusland (700 MHz-frekvensbåndet)
Bilag O – Gennemførelsesafgørelse 2016-687-EU
Bilag P – CEPT ECC beslutning (14) 02
Skabelon for garanti for depositum - opdateret den 17. august 2018
Matematisk beskrivelse af anden auktionsfase
Matematisk beskrivelse af fjerde auktionsfase

Oversigt over ændringer i informationsmemorandum

Oversigt over ændringer i informationsmemorandum (opdateret 30. januar 2019)

14. marts 2018

Energistyrelsen inviterer til branchemøde, hvor dagsordenen for mødet er:

 • Auktionsregler og auktionsdesign
 • Vilkår, som vil indgå i tilladelserne
 • Den forventede proces for auktionen

Mødet holdes:

Torsdag den 5. april 2018, kl. 10.30-12.00 i

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Tilmelding til mødet sker til Peter Johnson pr. e-mail, pjo@ens.dk, eller pr. telefon 33 92 75 51 senest onsdag den 28. marts 2018. Såfremt I har ønsker til emner, I vil have rejst på mødet, er I meget velkomne til at sende dem senest 28. marts 2018.

7. marts 2018

Energistyrelsen har dags dato sendt udkast til auktionsmateriale for 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen i høring. Materialet består af udkast til energi-, forsynings- og klimaministerens beslutning om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen, udkast til Energistyrelsens beslutning om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen og udkast til informationsmemorandum (IM) om 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen.

Frist for fremsendelse af høringssvar er den 9. april 2018 kl. 13.00. Svarene bedes så vidt muligt fremsendt pr. e-mail til Energistyrelsen på følgende e-mailadresse: tele@ens.dk. Det er også muligt at fremsende svar pr. post til følgende adresse: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, att.: Peter Johnson og Henriette Stang Meulengracht.

Analyse af omkostningerne for et nød- og sikkerhedsnet

Energistyrelsen har bedt Analysys Mason udarbejde en analyse af omkostningerne ved at etablere et selvstændigt net til nød- og sikkerhedstjenesterne contra at anvende de kommercielle net. Læs analysen.

Resultat af konsulentudbud til kommende frekvensauktion

Energistyrelsen har i løbet af foråret 2017 holdt et udbud over konsulentbistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af de(n) kommende auktion(er) over 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-frekvensbåndene.

Energistyrelsen modtog to tilbud indenfor tidsfristen. Efter en grundig evaluering af tilbuddene har Energistyrelsen vurderet, at det britiske konsulentfirma DotEcon Ltd. gav det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på evalueringskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Energistyrelsen har derfor indgået kontrakt med DotEcon.

Konsulenterne skal bistå Energistyrelsen med følgende opgaver:

 • Markedsanalyse
 • Dækningskravsanalyse
 • Auktionsregler og auktionsdesign, herunder antallet af auktioner, der skal gennemføres
 • Auktionssoftware
 • Gennemførelse af auktionen

Forventet overordnet tidsplan for forberedelse og gennemførelse af auktionen

Milepæl Tidsperiode
Konsulenternes markedsanalyse og analyse vedrørende muligheder for dækningskrav Sommer/efterår 2017
Forberedelse af auktionsregler, auktionsdesign og auktionsmateriale Efterår 2017/vinter 2018
Offentlig høring over udkast til auktionsmateriale Forår 2018
Offentliggørelse af endeligt auktionsmateriale Forår 2018

 

Spørgsmål 1: Frekvensafgifternes niveau

Er der en mindre fejl i Informationsmemorandum om frekvensafgifter? Der står:

”I 2018 udgør den faste komponent for eksempel 600 kr. pr. tilladelse, og den variable komponent i afgiften er 56.405 kr. pr. MHz for tilladelserne. For en tilladelse bestående af 2x10 MHz forventes den årlige frekvensafgift således i 2020 at være i alt 1.128.100 kr., og for en 2x5 MHz-tilladelse forventes den at være 554.050 kr. Frekvensafgifterne er også offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside."

Er prisen for FDD frekvenser (jf. eksemplerne med 2x10 MHz og 2x5 MHz) under 1 GHz det dobbelte af det der står? Prisen passer vel for 2300 MHz, men der taler man jo ikke om 2x.

Svar

Der er en fejl i eksemplerne i afsnit 3.10 i informationsmemorandum om frekvensafgifter. Energistyrelsen vil derfor lægge en opdateret version af informationsmemorandum på hjemmesiden, hvor eksemplerne vil blive rettet, så følgende vil fremgå:

”I 2018 udgør den faste komponent for eksempel 600 kr. pr. tilladelse.

Den variable komponent i afgiften er 112.811 kr. pr. MHz for tilladelserne i 700 MHz- og 900 MHz-frekvensbåndene. For en tilladelse bestående af 2x10 MHz forventes den årlige frekvensafgift således i 2020 at være i alt 2.256.220 kr., og for en 2x5 MHz-tilladelse forventes den at være 1.128.110 kr.

Den variable komponent i afgiften er 56.405 kr. pr. MHz for tilladelserne i 2300 MHz-frekvensbåndet. For en tilladelse bestående af 10 MHz forventes den årlige frekvensafgift således i 2020 at være i alt 564.050 kr., og for en 40 MHz-tilladelse forventes den at være 2.256.200 kr.

Frekvensafgifterne er også offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

Spørgsmål 2: Garanti for depositum

I forhold til 1800 MHz-templaten er det nu anført, at der skal påføres en underskrift for ”[Tilladelsesindehaver]”:

Visualisering: Markering af ordet "Tilladelsesindehaver" i skabelontekst  
 
Jeg antager, at der hermed reelt menes ”[Budgiver]” – kan du bekræfte eller præcisere?

Svar

Energistyrelsen kan bekræfte, at det er budgiverens underskrift, der efterspørges, og at der i skabelonen for garanti for depositum skulle have stået ”[Budgiver]” i stedet for ”[Tilladelsesindehaver]”. 

Energistyrelsen vil derfor lægge en opdateret version af skabelonen på hjemmesiden, hvor ”[Tilladelsesindehaver]” rettes til ”[Budgiver]”.

Spørgsmål 3: Budgiverseminar og prøveauktion

Ifølge Informationsmemorandummet planlægger I et budgiverseminar samt 2 prøveauktioner hhv. i september og oktober.

Skal dette forstås som, at vi 2 gange får mulighed for at teste både fase 1, 2, 3 og 4 eller tænker i det delt op, så første prøveauktion omhandler fase 1 og den næste om fase 2, 3 og 4?

Svar

I den første prøveauktion, som holdes i september, vil kvalificerede budgivere få mulighed for at teste fase 1, fase 2, fase 3 og fase 4. 

I den anden prøveauktion, som holdes i oktober, vil kvalificerede budgivere få mulighed for at teste fase 2, fase 3 og fase 4. 

Spørgsmål 4: Bankgaranti

Er det nødvendigt at verificere, om de personer fra pengeinstituttet, der underskriver bankgarantien, har ret til at underskrive den, og i givet fald hvordan?

Svar

De personer fra pengeinstituttet eller forsikringsselskabet, som underskriver bankgarantien for depositum, skal verificeres på samme måde, som personer fra budgiver skal verificere sine underskrifter. Det vil sige, at ægtheden af underskrifterne skal verificeres, og det skal verificeres, at de personer, der underskriver, har beføjelse hertil, jf. punkt 35 i Energistyrelsens beslutning.

I Energistyrelsens beslutning punkt 35 henvises til punkt 38, litra b, hvoraf det fremgår, at ”oplysning om samt dokumentation for navn, stilling og underskrift for de fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis er bemyndigede til at forpligte budgiveren i enhver henseende vedrørende tilmeldingen og auktionen, samt dokumentation for tegningsberettigelse eller bemyndigelse.”

Spørgsmål 5

På side 81 i informationsmemorandummet står følgende om prisforhøjelser:

”Hvis ingen af kategorierne af frekvensblokke skal hæves i pris, når de betragtes individuelt, så forhøjes prisen for alle kategorierne af frekvensblokke, som indgår i hovedbuddet.”

Kan ENS give et eksempel på en situation, hvor dette opstår, helst med tre budgivere?

Svar

Nedenstående eksempel illustrerer situationen:

I anden auktionsfase udbydes ingen A-blokke, og der er to B-blokke og fire C-blokke til rådighed. Tre budgivere deltager i auktionen.

På et tidspunkt efter første runde er rundeprisen for C-blokke 100 mio. kr., og rundeprisen for D- og F- blokke er 30 mio. kr. For andre blokke er prisen stadig mindsteprisen.

Overvej følgende tre pakker:

 • Pakke X: tre C-blokke og fire D-blokke
 • Pakke Y: tre C- blokke og seks F-blokke
 • Pakke Z: fire D-blokke og seks F-blokke

Hver af de tre budgivere har budt på alle tre pakker X, Y og Z til rundepriserne, og budgiverne har ikke budt på andre pakker. Det betyder, at buddene for pakke X er på 420 mio. kr., at buddene på pakke Y er på 480 mio. kr. og at buddene på pakke Z er 300 mio. kr.

Uanset hvilken pakke budgiverne har valgt som deres hovedbud (X, Y eller Z), identificeres alle tre budsgivere som udeladte budgivere. Men når behovet for at øge rundepriserne for kategorierne individuelt undersøges for hver budgiver efter tur, kan der ikke identificeres nogen blokke, som kræver en prisstigning.

For at illustrere dette antages det, at alle tre budgivere har valgt pakke X som deres hovedbud. Behovet for prisstigninger vurderes på følgende vis:

 1. Der er ingen mulige kombinationer, der omfatter mere end et bud, hvorfor den anden auktionsfase skal fortsætte. Den største værdi opnås, når et bud på pakke Z accepteres fra en af budgiverne (husk på, at værdien af usolgte blokke til mindsteprisen indgår i denne beregning). Derfor er alle tre budgivere udeladte, da der eksisterer mulige værdimaksimerende kombinationer, hvor hver budgiver ikke ville vinde (eksempelvis hvis et bud på pakke Z fra en anden budgiver vælges i stedet).
   
 2. Når behovet for at øge rundepriserne for blokke, der indgår i hovedbuddene, undersøges for hver budgiver efter tur, er der ikke grundlag for at øge rundepriserne for blokkene individuelt:
  • Når C-blokken undersøges, indsættes et hypotetisk bud på tre C-blokke med et beløb på 300 mio. kr. Dette bud kan vælges som et vindende bud sammen med et alternativbud på pakke Z fra en anden budgiver, da denne kombination vil give den højest mulige værdi. Med dette hypotetiske bud er budgiveren ikke længere udeladt, hvorfor behovet for at øge prisen på C-blokken ikke kan identificeres.
  • Når D-blokken undersøges, indsættes et hypotetisk bud på fire F-blokke med et beløb på 120 mio. kr.  Dette bud kan vælges som et vindende bud sammen med et alternativbud på pakke Y fra en anden budgiver, da denne kombination vil give den højest mulige værdi. Med dette hypotetiske bud er budgiveren ikke længere udeladt, hvorfor behovet for at øge prisen på D-blokken ikke kan identificeres.

Derfor er det nødvendigt at øge prisen for alle de kategorier af blokke, der indgår i hovedbuddet.

Bemærk, at uden denne regel ville auktionen være nået frem til et punkt, hvor den ikke ville kunne afsluttes. Ingen af ​​de værdimaksimerende mulige budkombinationer ville indeholde et bud fra hver budgiver, men da priserne ikke ville stige, ville budgiverne ikke kunne øge deres bud.

Spørgsmål 6: Brugskrav for 700 SDL-frekvenserne

Hvis der ikke findes udstyr til 700 SDL-frekvenserne, hvordan skal brugskravet i så fald opfyldes?

Svar

Som det fremgår af informationsmemorandummets bilag C ”Udkast til tilladelser”, vil der blive udstedt en samlet tilladelse for de frekvenser, en budgiver måtte erhverve sig i frekvensbåndene 703,0-733,0 MHz og 758,0-788,0 MHz samt 738,0-758,0 MHz (700 MHz-frekvensbåndet), 880,0-891,9 MHz, 896,9-915,0 MHz, 925,0-936,9 MHz og 941,9-960,0 MHz (900 MHz-frekvensbåndet).

I bilag 1 til udkast til tilladelsen om brugskrav, fremgår det, at ”Tilladelsesindehaveren skal senest den 4. april 2022 på mindst 100 mastepositioner have installeret antenner samt sender- og modtagerudstyr, der kan benytte de frekvenser, der er omfattet af tilladelsen. Udstyret på de pågældende mastepositioner skal være tilsluttet fornøden teleinfrastruktur således, at tilladelsesindehaveren via de pågældende mastepositioner kan tilbyde mindst én elektronisk kommunikationstjeneste (efter tilladelsesindehaverens eget valg) til slutbrugere ved brug af de frekvenser, der er omfattet af tilladelsen.

Det betyder, at udstyret skal kunne anvende de frekvenser, som er omfattet af tilladelsen, men tilladelsesindehaveren kan nøjes med aktivt at anvende en begrænset del af de enkelte frekvensbånd, der er omfattet af tilladelsen, såfremt det giver mening i forhold til udrulning af nettet.

Spørgsmål 7: Afdragsmuligheder på betaling af tilladelsespris

Det fremgår af Energistyrelsens beslutning opdateret den 30. januar 2019 i punkt 68, at der er mulighed for forskellige afdragsmuligheder på betalingen alt afhængig af om budgiver skal opfylde en dækningsforpligtelse eller ej. Såfremt tilladelsesindehaver skal opfylde et dækningskrav, er der således mulighed for, at første afdrag først forfalder på årsdagen for udstedelse af tilladelse i det år, hvor dækningskravet skal være opfyldt, dvs. afdragsperioden går fra 2022 til 2030.

Det er vores forståelse, at anfordringsgarantien i henhold til punkt 69 skal stilles for den samlede tilladelsespris for samtlige tilladelser. Er dette korrekt forstået? 

Det er vores forståelse, at de to afdragsmuligheder, der er oplistet i punkt 68, er valgfrie (såfremt tilladelsesindehaver har fået en dækningsforpligtelse), således at tilladelsesindehaver ikke er forpligtet til at anvende den lange afdragsmulighed, såfremt tilladelseshaver ikke ønsker dette. Er dette korrekt forstået ?

Såfremt det er korrekt forstået, går vi ud fra, at valget mellem de to afdragsmuligheder angives af tilladelsesindehaveren ved at skrive i garantien, at garantien udløber enten den [xx.xx. 2028] eller [ xx.xx. 2030]  [HER INDSÆTTES DATOEN FOR UDLØB AF TILBAGEBETALINGSPERIODEN] ?

Såfremt ovenstående ikke er korrekt forstået, vil tilladelsesindehaver i så fald være forpligtet til for samtlige af tildelte tilladelser, at følge den lange afdragsmulighed (med start i 2022), såfremt tilladelsesindehaver både tildeles tilladelser med dækningsforpligtelse og tilladelser uden dækningsforpligtelse?

 

Svar

Det er korrekt forstået, at anfordringsgarantien skal stilles i relation til den samlede tilladelsespris for de tilladelser, den vindende budgiver har vundet i auktionen.

En vindende budgiver kan vælge mellem at betale den fulde tilladelsespris i forbindelse med udstedelse af tilladelserne eller at betale 10 % af tilladelsesprisen i forbindelse med udstedelse af tilladelserne og afdrage resten af prisen over 9 år.

Afdragsperioden kan tilrettelægges således, at første afdrag skal betales samme år, som dækningskrav skal opfyldes, hvis den vindende budgiver har påtaget sig at opfylde et eller flere dækningskrav. Hvis den vindende budgiver ikke har påtaget sig at opfylde et dækningskrav, vil første afdrag forfalde på årsdagen for udstedelse af tilladelserne.

En vindende budgiver, der har påtaget sig at opfylde dækningskrav kan også vælge at betale afdrag allerede fra årsdagen for udstedelse af tilladelserne, såfremt dette måtte ønskes.

Den vindende budgiver skal tilkendegive sit valg i forbindelse med betaling forud for udstedelse af tilladelserne, og valget skal afspejles i de datoer, der skrives ind i anfordringsgarantien.

Resultatet af auktionen blev følgende:

 • Hi3G Denmark ApS har vundet 2x20 MHz til en samlet tilladelsespris på 300.159.486 kr.
 • TDC A/S har vundet 2x20 MHz til en samlet tilladelsespris på 300.159.486 kr.
 • TT-Netværket P/S har vundet 2x25 MHz til en samlet tilladelsespris på 425.239.229 kr.

Vedrørende dækningskravet er dækningsområderne fordelt således:

 • TT-Netværket P/S – dækningsområderne i gruppe 1.
 • TDC A/S – dækningsområderne i gruppe 2.
 • Hi3G Denmark ApS – dækningsområderne i gruppe 3.

Kvalificerede budgivere i 1800 MHz-auktionen

Fristen for at trække sin tilmelding til 1800 MHz-auktionen tilbage var den 1. september kl. 13.00. Listen over kvalificerede budgivere i auktionen er som følger:

 • TDC A/S
 • Hi3G Denmark ApS
 • TT-Netværket P/S

Alle A-frekvensblokke og alle grupper af dækningsområder er afsat efter afslutning af første og anden auktionsfase. Det betyder, at der er syv B-frekvensblokke uden dækningskrav til rådighed i tredje auktionsfase.

Endeligt auktionsmateriale

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, traf den 28. juni 2016 beslutning om rammerne for auktionen over 1800 MHz-frekvensbåndet. På den baggrund traf Energistyrelsen endelig beslutning om de nærmere regler for auktionen. Det endelige auktionsmateriale findes nedenfor.

Budgivere og ejerstruktur

Energistyrelsen modtog den 16. august 2016 tilmelding fra tre selskaber til deltagelse i 1800 MHz-auktionen. Disse selskaber er TT-Netværket P/S, TDC A/S og Hi3G Denmark ApS.

Nedenfor findes ejerstruktur for hver af disse budgivere.

TT-Netværket P/S’ ejerstruktur

Strukturredegørelse

Ejerskabsredegørelse

Liste A - Telenor

Liste B - Telia

Hi3G Denmark ApS’ ejerstruktur

Forside

Diagram over forbundne personer

Liste A - Juridiske personer kontrolleret af forbundne personer

Liste B - Juridiske personer kontrolleret af forbundne personer

TDC A/S’ ejerstruktur

Forbundne personer, TDC

Høringsnotat

Høringsnotat

Informationsmemorandum med bilag

Informationsmemorandum

Bilag A: Definitioner og ordliste

Bilag B: Energi- forsynings- og klimaministerens beslutning af 28. juni 2016

Bilag C: Energistyrelsens beslutning af 28. juni 2016

Bilag D: Udkast til tilladelser

Bilag E: Tilmeldingsformular (pdf)

Bilag E: Tilmeldingsformular (word)

Bilag F: Skabelon for anfordringsgaranti (pdf)

Bilag F: Skabelon for anfordringsgaranti (word)

Bilag G: Budgivererklæring

Bilag H: Oplysning om ejerstruktur

Bilag I: Koordinationsaftale mellem Danmark og Sverige

Bilag J: Koordinationsaftale mellem Danmark og Tyskland

Bilag K: Oversigt over grupper af dækningsområder (adresseliste)

Oversigt over ændringer i informationsmemorandum

Oversigt over ændringer i informationsmemorandum

Skabelon for depositum

Skabelon for depositum

Matematisk beskrivelse

Matematisk beskrivelse

Eksempler på vurdering af bud i den tredje auktionsfase

Eksempler på vurdering af bud i den tredje auktionsfase

Online budprocessor

Potentielle budgivere kan få adgang til en online budprocessor, der kan benyttes til at evaluere budkombinationer og dermed teste forskellige auktionsscenarier forud for auktionen. Det er muligt at få adgang til budprocessoren ved at rette kontakt til Energistyrelsen. Kontaktoplysningerne kan findes øverst på siden.

Spørgsmål 1:

Hvordan skal følgende formulering i skabelon for anfordringsgarantien forstås?

”Garantien udløber den [ ]. [HER INDSÆTTES DATOEN FOR UDLØB AF TILBAGEBETALINGSPERIODEN]. Nærværende garanti kan dog bringes til ophør tre år efter, at pengeinstituttet/forsikringsselskabet har givet tre måneders forudgående varsel ved anbefalet brev adresseret til beneficianten.”

Betyder det, at garantien til enhver tid kan bringes til ophør med de ovenfornævnte frister?

Svar:

Garantien kan til enhver tid bringes til ophør med de anførte varsler, dvs. at garantien kan ophøre tre år og tre måneder efter, at pengeinstituttet eller forsikringsselskabet har opsagt denne.

Garantien er gældende efter sit indhold i opsigelsesperioden og kan således indebære udbetaling af det garanterede beløb, dvs. op til tre års afdrag, hvis tilladelsesindehaveren misligholder sine forpligtelser.

Hvis garantien opsiges skal tilladelsesindehaveren sørge for ny garantistillelse således, at kravet om garanti for tre års afdrag stedse er opfyldt.

Spørgsmål 2:

I eksempel 9 på side 68 i udkast til informationsmemorandum (IM) står der:

“Det antages nu, at budgiver 3’s alternativbud havde været højere, for eksempel det maksimalt mulige beløb på 270. I dette tilfælde ville der være yderligere en kombination af bud med den højeste samlede værdi i scenarie 3 med en værdi på 675 bestående af budgiver 2's hovedbud og budgiver 1’s hovedbud og budgiver 3’s alternativbud.”

Hvis budgiver 3’s alternativbud hæves til det maksimalt mulige (fra 105 til 270), så bliver summen af de 3 bud 840 (og ikke 675). Kan styrelsen bekræfte at den understregede del skulle have været “budgiver 1’s alternativbud”?

Svar:

Ja, styrelsen kan bekræfte dette. Eksempet vil blive tilrettet i den endelige version af IM.

Spørgsmål 3:

”Lukkereglen” er beskrevet i på side 51 i IM:

“I udgangspunktet afsluttes tredje auktionsfase, når det er muligt at acceptere nøjagtigt ét bud fra hver budgiver under hensyntagen til de tilgængelige frekvensblokke og undtagelser, og når det ikke er muligt at opnå en højere samlet værdi af bud ved ikke at acceptere et bud fra én eller flere budgivere.”

Er det korrekt forstået, at der er to betingelser der skal være opfyldt for at tredje auktionsfase kan afsluttes:

 1. Det er muligt at acceptere et bud (kompatibelt med udbuddet af frekvensblokke og undtagelser) fra alle budgivere

 2. Der eksisterer ingen anden kombination af bud (kompatibel med udbuddet af frekvensblokke og undtagelser) der giver en højere sum af bud

Kan Energistyrelsen give et eksempel på en situation, hvor betingelse (1) er opfyldt, men ikke betingelse (2), altså en situation, hvor tredje auktionsfase ikke afsluttes? Eksemplet må gerne indeholde beregninger af priserne i den efterfølgende runde.

Svar:

Reglen for hvornår tredje auktionsfase afsluttes er ikke korrekt forstået, hvis der med spørgsmålet menes, at der er to betingelser, der skal undersøges uafhængigt af hinanden (dvs. at (a) der er en undtagelseskompatibel kombination af bud, der indeholder netop et bud fra hver budgiver og (b) der eksisterer ikke andre undtagelseskompatible kombinationer af bud, som giver en højere værdi). Under denne antagelse, er beskrivelse på side 51 i informationsmemorandum ikke korrekt forstået.

Som det fremgår af eksempel 7 i IM’et, vil en undtagelseskompatibel kombination af bud, som indeholder netop ét bud fra hver budgiver, ikke blive taget i betragtning, hvis der eksisterer en alternativ kombination af bud med en højere samlet værdi i det pågældende hypotetiske scenarie – selv hvis den alternative kombination af bud ikke er undtagelseskompatibel.

I eksempel 7 vil det fx være muligt at acceptere budgiver 1’s hovedbud sammen med budgiver 2’s og budgiver 3’s alternativbud i det hypotetiske scenarie med to tilgængelige undtagelser. Denne kombination vil imidlertid ikke blive taget i betragtning, idet der eksisterer en mulig kombination af bud i det samme hypotetiske scenarie, der giver en højere værdi (fx kombinationen af budgiver 2’s og budgiver 3’s hovedbud).

Med andre ord vil undersøgelsen af, hvorvidt en kombination er undtagelseskompatibel, kun omfatte de mulige kombinationer af bud, som giver den højeste samlede værdi i et bestemt hypotetisk scenarie. Rækkefølgen, de forskellige betingelser undersøges i, har altså betydning.

Den betingelse, der skal være opfyldt for, at auktionen kan afsluttes, er, at en af de potentielt vindende kombinationer af bud indeholder et bud fra hver budgiver (hvilket kun kan være et nulbud, hvis budgiveren har eller anses for at have afgivet et nulbud). Dette kræver, at følgende trin, som er beskrevet i IM’et, er opfyldt:

 1. Identifikation af de mulige kombinationer, som giver den højeste samlede værdi for hvert hypotetisk scenarie,

 2. af disse kombinationer, beholdes kun de kombinationer, som er undtagelseskompatible. Herefter udvælges de kombinationer, som giver den højeste samlede værdi på tværs af alle de hypotetiske scenarier (disse er de potentielt vindende kombinationer af bud), og

 3. endelig undersøges det, om nogle af de potentielt vindende kombinationer af bud indeholder netop ét bud fra hver budgiver (hvilket kan være et nulbud, hvis budgiveren har eller anses for at have afgivet et nulbud).

Energistyrelsen arbejder på at udarbejde flere eksempler, og eksemplerne vil blive offentliggjort så hurtigt som muligt.

Spørgsmål 4:

Spørgsmål til eksempel 3, side 58 i IM: Kan styrelsen bekræfte, at hvis der antages en situation, hvor ingen A-frekvensblokke er fordelt, så bør åbningsbudretten for en budgiver være 21 (3x6 + 1 + 1 +1 = 21) og ikke 15, som beskrevet i eksempel 3, side 58?

Svar:

Ja, styrelsen kan bekræfte dette. Eksempet vil blive tilrettet i den endelige version af IM.

Spørgsmål 5:

Spørgsmål til eksempel 7, side 66 i IM: Er det korrekt forstået, at hvis vi betragter kombinationer af bud med en undtagelse i hver undtagelseskategori vil også budgiver 1’s alternativbud og budgiver 2’s hovedbud give en samlet værdi på 505 og bør derfor nævnes i eksemplet?

Svar:

Ja, styrelsen kan bekræfte dette. Eksempet vil blive tilrettet i den endelige version af IM.

Spørgsmål 6:

I forhold til opfyldelses af dækningskravet er det væsentligt at forstå om dækningskravet kan opfyldes ved, at en operatør installere XDSL/Fiber nettermineringspunkt i nærheden af adressen, som er underlagt dækningskravet. Og at mobiloperatører, der også har fastnet først installere den aktuelle trådløse dækning (ved hjælp af femto eller små celler), når kunden køber et abonnement hos den mobiloperatør, der også har fastnet, som er underlagt dækningskravet. Såfremt dette er muligt vil særligt mobiloperatører, der også har fastnet, have en økonomisk fordel ved opfyldelse af dækningskravene. Dette skyldes, at mobiloperatører, der også har fastnet, kan benytte deres fastnet infrastruktur og vente med dele af investeringen, til der er sikret betaling heraf fra kunden, der bor på adressen. Denne løsning vil være særdeles konkurrenceforvridende i forhold til mobiloperatører, som ikke har samme fastnet infrastruktur.

Svar:

For de specifikke adresser, hvor det af tekniske årsager ikke er muligt at benytte en mobil bredbåndsteknologi som anført ovenfor, kan tilladelsesindehaveren i særlige tilfælde anmode Energistyrelsen om en dispensation til at benytte ikke-mobile bredbåndsteknologier – eksempelvis WLAN (også benævnt som WiFi), FWA eller en fastnetteknologi (fx fiber, kabel-tv, xDSL etc.). Ved en anmodning om dispensation skal tilladelsesindehaveren dokumentere, at det netop ikke er teknisk muligt at benytte en mobil bredbåndsteknologi til at opfylde vilkåret på den pågældende adresse. Det er ikke hensigten, at dækningskravet i vid udstrækning kunne opfyldes ved brug af WLAN-løsninger. Dette vil blive præciseret i den endelige version af IM.

Spørgsmål 7:

Vedrørende afsnit 3.7.3. i IM: Henvises der her til hastigheder, der er omfattet af fastnet bredbånd?

Svar:

Det fremgår af afsnit 3.7.3 i IM, at Energistyrelsen kan lempe vilkåret om dækning i 1800 MHz-tilladelserne, fx hvor der er hel eller delvist sammenfald med dækningsområder i andre tilladelser, eller hvor der i andre tilladelser fastsættes større krav til udbudte bredbåndshastigheder m.v.

Energistyrelsen henviser her til hastighedskrav til mobile bredbåndstjenester fastsat i andre frekvenstilladelser. 

Spørgsmål 8:

Hvis det antages at en budgiver afgiver et nulbud som hovedbud i eksempelvis budrunde 5. Vil det så være mulig for budgiveren at afgive nye alternativbud i budrunde 6 (og efterfølgende budrunder)?

Svar:

Ja, når en budgiver har afgivet (eller anses for at have afgivet) et nulbud, vil budgiveren stadig have mulighed for at afgive alternativbud i de efterfølgende budrunder. Budgiverens budret vil imidlertid være reduceret til nul som følge af, at budgiveren har afgivet et nulbud, hvorfor alle nye alternativbud vil være underlagt et relativt budloft.

Spørgsmål 9:

Af informationsmemorandummet, som har været i høring, fremgår klart, at den ønskede dækning for så vidt angår kravet om udbud af en mobil bredbåndstjeneste vil kunne opfyldes ved at bruge WLAN-teknologi i de tilladelsesfrie frekvensbånd. Dette dog under forudsætning af at, WLAN-teknologien er integreret sømløst med landbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester.

Det er derfor meget overraskende at læse Energistyrelsens svar på det stillede spørgsmål 6, hvoraf det fremgår, at Energistyrelsen nu pludselig har den opfattelse at man kun for specifikke adresser, hvor det ”ikke er muligt” at benytte en mobil bredbåndsteknologi, i særlige tilfælde kan anmode Energistyrelsen om en dispensation til at benytte ”ikke-mobile” bredbåndsteknologier – eksempelvis WLAN, selvom f.eks. WLAN er en trådløs teknologi, der kan bruges på en kommerciel terminal og være sømløst integreret med det landsdækkende mobilnet ift. tale og data.

Svar:

Det er fortsat således, at dækningskravet vil kunne opfyldes ved at bruge WLAN-teknologi i de tilladelsesfrie frekvensbånd (2,4 og 5 GHz). Dette er dog under forudsætning af, at WLAN-teknologien er integreret sømløst med landbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester, som det fremgår af bilaget til Kommissionens beslutning 2009/766/EF som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU. Det er således afgørende, at der er tale om en integreret løsning som for eksempel LTE-WLAN Aggregation (LWA) som specificeret af 3GPP.

Det indebærer konkret, at brugeren ikke aktivt skal aktivere WLAN-forbindelsen eller for eksempel have en adgangskode til et WLAN-accesspunkt eller lignende. Det er ikke hensigten, at dækningskravet kan opfyldes ved for eksempel at koble en almindelig WiFi-router til en xDSL forbindelse.

Spørgsmål 10:

Med henvisning til bilag G punkt 5 i Budgivererklæringen, og Bilag C punkt 67 og 100 i Energistyrelsens beslutning, skal vi hermed venligst spørge Erhvervsstyrelsen om Budgiver under auktionen, jf. auktionsreglerne, løbende må informere banken om budgivers budstørrelser og uden, at dette kan medføre pålæggelse af bod og udelukkelse fra auktionen?

Svar:

I medfør af Energistyrelsens beslutning punkt 17 må en budgiver i fornødent omfang videregive fortrolig information til sine forbundne personer eller til personer, der forud for videregivelsen er insidere i forhold til samme budgiver. Endvidere skal budgiver i forbindelse med en videregivelse af fortrolig information iværksætte alle rimelige tiltag med henblik på at sikre, at den person, som modtager den fortrolige information, overholder punkterne 18-21 i Energistyrelsens beslutning.    

Information om budgivers budstørrelser anses som omfattet af definitionen af ”fortrolig information” i medfør af Energistyrelsens beslutning punkt 100. Endvidere anses en budgivers bank for at være omfattet af definitionen af ”insider” i medfør af Energistyrelsens beslutning punkt 101, fordi en insider kan være en person, der i forbindelse med auktionsforløbet har påtaget sig helt eller delvist at finansiere eller på anden måde vis assistere en budgiver.  

En budgiver må derfor gerne videregive information om budgivers egne bud til budgivers bank under auktionen uden at ifalde bod og/eller udelukkelse fra auktionen. Budgiver skal dog sikre, at banken overholder punkterne 18-21 i Energistyrelsens beslutning.    

Spørgsmål 11:

Med henvisning til Bilag C punkt 24 i Energistyrelsens beslutning, skal vi hermed venligst spørge om det er muligt for budgiver, at udvide listen af insidere efter tilmeldingsfristen er udløbet?

Svar:

En budgiver skal som en del af tilmeldingen indsende en udtømmende liste over budgivers insidere, jf. Energistyrelsens beslutning punkt 37 d. I medfør af Energistyrelsens beslutning punkt 40 har budgiver en pligt til at meddele Energistyrelsen enhver ændring vedrørende forhold omfattet af punkt 37, der måtte opstå efter indgivelse af tilmeldingen, og indtil tilladelserne er udstedt. 

Budgiver har derfor pligt til at informere Energistyrelsen om bl.a. nye insidere, efter tilmeldingsfristen er udløbet. Det bemærkes i den forbindelse, at en insider kan være en juridisk person (for eksempel en bank). Det vil således ikke være nødvendigt at ændre listen af insidere, fordi forskellige personer i banken behandler en sag for budgiver, jf. Energistyrelsens beslutning punkt 101 sammenholdt med punkt 105.         

Spørgsmål 12:

Hvad er konsekvensen, hvis en budgiver ikke kan nå at stille en anfordringsgaranti i medfør af pkt. 67 og 68 i Energistyrelsens beslutning?

Svar:

Energistyrelsens beslutning punkt 67 omhandler betingelserne for en delvis betaling af tilladelsesprisen. Bestemmelsen fastsætter bl.a., at hvis budgiver vælger at foretage en delvis betaling, skal budgiver senest 10 dage efter modtagelsen af Energistyrelsens meddelelse om, hvilket beløb budgiver skal betale, stille en anfordringsgaranti.

Hvis budgiver ikke rettidigt stiller en anfordringsgaranti, meddeler Energistyrelsen budgiver en ny frist for indsendelse af en anfordringsgaranti, jf. Energistyrelsens beslutning punkt 71.

Det bemærkes, at hvis budgiver ikke opfylder den nye frist fastsat i medfør af Energistyrelsens beslutning punkt 71, vil budgiveren ikke få udstedt tilladelsen, jf. Energistyrelsens beslutning punkt 72.

Det bemærkes, at Energistyrelsen vil indgå i en dialog med budgiver vedrørende fastsættelse af en frist i medfør af punkt 71 for at undgå at punkt 72 bliver aktuel.  

Spørgsmål 13:

Ved gennemgang af det samlede auktionsmateriale skal Energistyrelsen venligst anmodes om supplerende bemærkninger til forståelsen af Informationsmemorandummet.

Følgende fremgår af Informationsmemorandummets side 10 og 11:

For så vidt angår kravet om udbud af en mobil taletjeneste vil dækningskravet kunne opfyldes ved at tilbyde Wi-Fi-calling eller en lignende tjeneste.

For så vidt angår kravet om udbud af en mobil bredbåndstjeneste vil dækningskravet kunne opfyldes ved at bruge WLAN-teknologi i de tilladelsesfrie frekvensbånd (2,4 og 5 GHz). Dette er dog under forudsætning af, at WLAN-teknologien er integreret sømløst med landbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester, som det fremgår af bilaget til Kommissionens beslutning 2009/766/EF som ændret ved gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU. Som et eksempel kan WLAN bruges integreret med et LTE-net ved brug af LTE-WLAN Aggregation (LWA) som specificeret af 3GPP. Det betyder for eksempel, at brugeren ikke aktivt skal aktivere WLAN-forbindelsen eller for eksempel have en adgangskode til et WLAN-accesspunkt eller lignende. Det er ikke hensigten, at dækningskravet kan opfyldes ved for eksempel at koble en almindelig WiFi-router til en xDSL eller koax-forbindelse, jf. dog afsnit 3.7.2 om ændring af tilladelsen.

Dokumentationen for opfyldelse af dækningskravet skal bestå af beregninger/simuleringer af dækningen suppleret med målinger, der bekræfter beregningerne/simuleringerne. I forbindelse med udarbejdelsen af beregninger/simuleringer kan tilladelsesindehaveren anvende den metode, som findes mest hensigtsmæssig under hensyntagen til den anvendte teknologi og implementering af nettet. Dokumentationen må ikke afhænge af, om brugerne har tegnet abonnement hos den pågældende tilladelsesindehaver.

Teknisk set vil dækningskravet kunne opfyldes med ”sømløst” integreret WLAN-teknologi, såfremt der gennemføres installationer på specifikke adresser (for eksempel til at modtage det mobile bredbåndssignal med god antenne og højere i terræn, for derefter at konvertere det til Wifi, der er sømløst integreret). Sådanne installationer vil dog kræve ejernes samtykke, og muligheden for at gennemføre installationerne vil derfor formentlig være begrænset til tilfælde, hvor den pågældende ejer ønsker at oprette abonnement hos den operatør, der skal stille dækningen til rådighed.

Når det herefter fremgår af det oven for citerede, at ”Dokumentationen må ikke afhænge af, om brugerne har tegnet abonnement hos den pågældende tilladelsesindehaver”, vil det i realiteten kunne afskære operatørerne fra at opfylde dækningskravene via den oven for beskrevne WLAN-løsning, idet grundejere formentlig først vil være indstillede på at få udført installationer på deres grund i forbindelse med oprettelsen af et abonnement.

Energistyrelsen skal derfor venligst anmodes om at besvare spørgsmålet om, hvorvidt dækningskravet vil kunne anses for opfyldt, såfremt specifikke adresser kan opnå den i auktionsmaterialet forudsatte dækning via installation af en sømløst integreret WLAN-løsning på adressen som beskrevet ovenfor, men først på tidspunktet, hvor en operatør opnår tilladelse (enten uden eller i tilknytning til et abonnement) til at installere det nødvendige udstyr på den pågældende adresse. Brugeren vil ikke skulle betale ekstra for udstyret eller selve installationen.

Såfremt Energistyrelsen finder, at dækningskravet med ovenstående løsning ikke vil kunne anses for opfyldt, bedes Energistyrelsen om muligt fremkomme med et eksempel på, hvorledes dækningskravet i praksis vil kunne opfyldes via en sømløst WLAN-løsning, som Energistyrelsen i det oven for citererede fremhæver som en mulighed.

Opfyldelse af dækningskravet via WLAN-teknologi giver desuden mulighed for at give brugere høje hastigheder indendørs, hvilket giver en bedre brugeroplevelse, mens signalet vil være svagere udendørs på adressen. Energistyrelsen bedes følgelig besvare spørgsmålet om, hvorvidt dækningskravet vil blive anset for opfyldt, såfremt brugere på en specifik adresse indendørs oplever en downloadhastighed på 30 Mbit/s og en uploadhastighed på 3 Mbit/s, mens den oplevede hastighed udendørs på adressen er lavere.

Svar:

For så vidt angår beskrivelsen af anvendelsen af WLAN-teknologi i Informationsmemorandum (s. 11) er dette alene et eksempel på, hvorledes dækningskravet kan opfyldes. Dækningskravet vil blive anset for opfyldt ved hjælp af WLAN, når det nødvendige udstyr er installeret (senest den 13. december 2019) på en given adresse omfattet af dækningskravet uafhængigt af, om ejeren har tegnet abonnement hos den pågældende udbyder. Det bemærkes, at WLAN-teknologien skal være integreret sømløst med landbaserede systemer, der kan levere elektroniske kommunikationstjenester, og at brugeren ikke aktivt skal aktivere WLAN-forbindelsen.

Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til opsætning af WLAN-udstyr på en given adresse omfattet af dækningskravet, vil det være nødvendigt, at denne adresse dækkes via en anden teknologi.

Dækningskravet anses for opfyldt, såfremt det enten indendørs eller udendørs på en adresse omfattet af dækningskravet er muligt at opnå en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/s og en uploadhastighed på mindst 3 Mbit/s. Tilladelsesindehaveren kan således selv afgøre, om kravet opfyldes indendørs eller udendørs. Det bemærkes dog, at det skal være muligt at dokumentere opfyldelse af dækningskravet i overensstemmelse med de angivne retningslinjer, som er beskrevet i Informationsmemorandum (s. 11).

Spørgsmål 14:

I svar på spørgsmål 13 optræder ordet ”sømløst” i første afsnit. Hvad forstås ved dette?

Svar:

Det er det engelske ord ”seamless”, der er oversat til dansk som sømløst. Det betyder kort sagt, at skiftet fra mobilnet til WLAN og tilbage igen skal ske ubemærket for brugeren, dvs. uden at brugeren skal foretage sig noget, og uden at en telefonsamtale bliver afbrudt og skal genetableres. Det er ligesom i seamless roaming.

SDFI benytter auktioner eller udbud, hvis der er større efterspørgsel efter nogle bestemte frekvenser, end det er muligt for styrelsen at udstede frekvenstilladelser til. Dette kaldes også frekvensknaphed.

I nogle situationer er det energi-, forsynings- og klimaministeren, som beslutter, om der skal holdes auktion eller udbud. I andre situationer kan SDFI holde auktioner, uden at der er behov for, at ministeren træffer beslutning.    

Energi-, forsynings- og klimaministeren træffer beslutning om auktion eller udbud, hvis der er frekvensknaphed, og hvis der skal varetages væsentlige samfundsmæssige hensyn. Det kan f.eks. være, hvor frekvenserne er særligt egnede til mobiltelefoni og derfor har en stor samfundsøkonomisk værdi. Som udgangspunkt vil ministeren træffe beslutning om auktion, medmindre ministeren vurderer, at de væsentlige samfundsmæssige hensyn bedst varetages gennem et udbud eller ved at udstede en først-til-mølle tilladelse.

SDFI holder auktion, hvis der er frekvensknaphed, men hvor der ikke er behov for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn.

SDFI udsteder frekvenstilladelser til vinderne, når en auktion eller et udbud er slut.

En frekvenstilladelse udstedt efter auktion eller udbud kan indeholde særlige vilkår, som ikke findes i andre almindelige frekvenstilladelser. De særlige vilkår indsættes i frekvenstilladelser, hvis der er behov for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn med frekvenserne. Det kan f.eks. være vilkår om, at vinderen af en auktion skal sikre mobildækning i bestemte geografiske områder af landet.

Der indsættes ikke særlige vilkår i frekvenstilladelser, som er udstedt efter en auktion, hvor der ikke skal varetages væsentlige samfundsmæssige hensyn.

Find tilladelser, som er udstedt efter auktion eller udbud, her (i samlede filer):

380-400 MHz-tilladelser

450-470 MHz-tilladelser

700-900 MHz-tilladelser

800 MHz-tilladelser 

900 MHz-tilladelse

1500 MHz-tilladelser

1800 MHz-tilladelser

2100 MHz-tilladelser

2300 MHz-tilladelser

2,6 GHz-tilladelser

3,5 GHz-tilladelser

26 GHz-tilladelser

Der har tidligere været holdt auktioner og udbud over:

 • 800 MHz-frekvensbåndet (2012)
 • 450-470 MHz-frekvensbåndet (2010)
 • 410-430 MHz-frekvensbåndet (2010)
 • 900 og 1800 MHz-auktion (2010)
 • 2,5 GHz-frekvensbåndet (2010)
 • 870 MHz-frekvensbåndet (2007)
 • 450 MHz-frekvensbåndet (2006)
 • 3G-frekvenserne (2005) (2,1 GHz)
 • 3G-frekvenserne (2001) (2,1 GHz)
 • TETRA-frekvenserne (2001) (380-400 MHz)
 • 2G-frekvenserne (2000/2001) (900 og 1800 MHz)
 • FWA-frekvenserne (2000) (3,5 og 26 GHz)
 • 2G-frekvenserne (1997) (900 og 1800 MHz)

Hvis du er interesseret i at se materiale vedrørende tidligere auktioner eller udbud, kan du kontakte SDFI på frekvens@sdfi.dk.

Henriette Stang Meulengracht
Specialkonsulent