Kortlægning

Kontor for Kortlægning producerer topografiske kort og andre målrettede geospatiale produkter til både civilt og militært brug. Produkterne understøtter Forsvarets, det koordinerende myndighedsberedskabs og det civile samfunds behov, herunder i Grønland og Arktis. Kontoret har endvidere ansvar for forvaltning af stednavne og grunddataregistret Danske Stednavne.

Kortlægning er også ansvarlig for kortlægning på Færøerne (på forsvarsområdet) og i Grønland. I den forbindelse har Kortlægning det overordnede ansvar for projektet vedrørende Nykortlægning af Grønland.

En stor del af SDFE’s internationale arbejde vedrører Arktisk og kortlægning, hvorfor Kortlægning varetager den internationale koordinering i styrelsen.

 Kontorchef: Katarina Ritz