Kortlægning

Kontor for Kortlægning producerer topografiske kort og andre målrettede geospatiale produkter til både civilt og militært brug. Produkterne understøtter Forsvarets, det koordinerende myndighedsberedskabs og det civile samfunds behov, herunder i Grønland og Arktis. Kontoret har endvidere ansvar for forvaltning af stednavne og grunddataregistret Danske Stednavne.

Kortlægning er også ansvarlig for kortlægning på Færøerne (på forsvarsområdet) og i Grønland. I den forbindelse har Kortlægning det overordnede ansvar for projektet vedrørende Nykortlægning af Grønland.

En stor del af SDFI’s internationale engagement vedrører Arktis og kortlægning, hvorfor Kortlægning varetager den internationale koordinering på det geospatiale område. SDFI er således Danmarks repræsentant i: FN-komitéerne UN-GGIM og UN-GEGN i samarbejdet vedrørende Arctic SDI i samarbejdet med nordiske kortlægningsinstitutioner (NIC); det europæiske geodatasamarbejde (Eurogeographics) - samt i flere internationale arbejdsgrupper.

Kontorchef: Katarina Ritz