Forretningsudvikling og grøn omstilling

Kontor for Forretningsudvikling og Grøn Omstilling bidrager til, at de frie offentlige data udvikles og målrettes offentlige og private dataanvenderes behov, samt at SDFI vedbliver med at være en aktiv medspiller i den grønne omstilling.

Kontoret arbejder for at sikre kontinuerlig tilpasning af SDFIs datatilbud baseret på både dataanalyse og løbende dialog og samarbejde med dataanvendere af både grund- og geodata. Kontoret fremmer desuden tværoffentlige data- og digitaliseringsinitiativer ved at identificere områder, hvor SDFI’s dataprodukter samt kompetencer og infrastruktur til datasamling, datadistribution og -udstilling kan skabe værdi. Inden for klimadomænet analyserer og identificerer kontoret nye muligheder for datadrevet og digital grøn omstilling og bistår de ressortansvarlige myndigheder med at forløse potentialer. Kontoret driver desuden SDFI’s arbejde med digitaliseringsklar lovgivning ved at arbejde for at fremme moderne, præcis og digital stedbestemmelser i lovgivning. Ligesom kontoret arbejder for at afdække potentialerne ved nye teknologier for brug af præcis realtidspositionering og bevægelsesdata.

Kontorchef: Nanna Haderup Barndorff