Jordobservationer

Kontor for Jordobservationer sikrer et solidt datagrundlag om geografi og terræn indsamlet ved brug af fly og satellitter. Et datagrundlag, som benyttes til en bred vifte af offentlige og private formål, og som skal være let at kombinere med andre data, og som løbende skal opdateres.

Kontoret producerer ortofotos, skråfotos mv. og har dataansvaret for Danmarks Højdemodel samt afledte produkter herfra. Kontoret har herudover en vigtig rolle med at understøtte brugen af højdemodellen. Dette sammenholdt med kontorets bredere ansvar for hydrologi giver JOB en vigtig rolle på dataområdet bl.a. i forhold til klimatilpasning og klimasikring.

Kontorchef: Cæcilie Elle