IT-styring og -drift

Kontoret for IT-styring og -drift (ITD) sikrer forretningsunderstøttelse på tværs af styrelsen gennem udvikling af styrelsens forretnings- og it-arkitektur, systemporteføljestyring, it-økonomi og applikationsmanagement. Kontoret driver flere af SDFIs platforme og står for samarbejdet med Statens IT. Endelig varetager ITD på koncern- og styrelsesniveau opgaver med informationssikkerhed og GDPR.

Kontorchef: Jesper Stæhr Mikkelsen