Retningslinjer for aktiv informationspligt

I medfør af offentlighedsloven skal en forvaltningsmyndighed, f.eks. en styrelse, på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed. Denne information kan f.eks. være information om myndighedens organisatoriske forhold, økonomiske forhold, målsætninger eller information om myndighedens arbejdsområder. Informationen omfatter også oplysninger om eller links til nævn og udvalg, som er nedsat med hjemmel i lovgivning, som myndigheden administrerer, og links til hjemmesider, som har betydning for myndighedens virksomhed. Forvaltningsmyndigheden skal desuden fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt.

På den baggrund har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fastsat følgende retningslinjer:

1. På Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside www.sdfi.dk skal følgende information fremgå:

 • Overordnet information om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs arbejdsområder
 • Overordnet information om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs organisation, herunder organisationsdiagram og strategi
 • Aktuelle nyheder vedrørende Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs arbejdsområder
 • Væsentlige publikationer
 • Årsrapporter og Mål- og resultatplaner
 • Information om Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs produkter og ydelser
 • Information om eller link til nævn, råd og udvalg, som er nedsat med hjemmel i lovgivning, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur administrerer. For tiden er dette Samordningsudvalg vedrørende infrastruktur for geografisk information

2. På Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside www.sdfe.dk skal følgende links fremgå:

 • Link, der henviser til alle gældende love og administrative regler på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs område.
 • Link til Datafordeleren
 • Link til GeoDanmarks hjemmeside
 • Link til INSPIREdanmark’s hjemmeside
 • Link til hjemmesiden Danmarksadresser.dk
 • Link til Adresse Web Services
 • Link til Ledningsejerregistrets hjemmeside
 • Link til Skråfotos
 • Link til Kortforsyningen

3. De nævnte oplysninger ajourføres løbende, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende.

Retningslinjerne er gældende fra 1. maj 2020.