Kort i tre slags

GeoDanmark-grunddata

GeoDanmark grunddata er grundlaget for SDFI’s forskellige kort, som benyttes mange steder i både det offentlige og i private virksomheder. GeoDanmark-grunddata og -ortofotos vedligeholdes ved hjælp af landsdækkende luftfotos, der indsamles hvert forår.

GeoDanmark-grunddata og GeoDanmark-ortofotos er en del af de frie grunddata.

GeoDanmark-grunddata er opdelt, så man kan skelne mellem bygninger, veje, søer, skove og så videre, så man kan sammensætte et kort, der passer til lige netop det, man ønsker at formidle.

GeoDanmark-grunddata vedligeholdes hvert år gennem et samarbejde mellem SDFI og kommunerne. Af de fem regioner ajourføres én som totalajourføring. Det betyder, at hele området gennemgås for ændringer. De resterende fire regioner ajourføres på baggrund af udpegninger fra diverse sagsbehandlinger i kommuner og stat, også kaldet udpeget ajourføring. Ajourføringerne foretages ved brug af luftfotos, der produceres landsdækkende hvert forår.

GeoDanmark-grunddata følger en specifikation som er målrettet den offentlige forvaltnings behov for geodata til administration. 

Fra de landsdækkende luftfotos produceres GeoDanmark-ortofotos, som udstilles som frie data på Datafordeleren og Dataforsyningen.

Inden de endelige GeoDanmark-ortofotos er færdigproduceret, udstilles Quick Ortofotos, som ikke er geometri- og farvekorrigerede. Quick Ortofotos udstilles også som frie data på Dataforsyningen, og erstattes løbende med de kvalitetssikrede GeoDanmark-ortofotos, efterhånden som disse bliver færdige.

Kortet viser den aktuelle status på den årlige fotogrammetriske ajourføring af GeoDanmark-grunddata.

Når kommunerne er markeret som ”Ajourføres nu” og til de er ”Ajour i database” er datasættet ude hos en ekstern producent til opdatering.

 

OBS: Datoerne i popup-vinduerne, der fremkommer, når du klikker på en kommune, er forældede og passer ikke længere. SDFI er i færd med at rette fejlen.

Salg af luftfotos

SDFI stiller GeoDanmark-ortofotos til rådighed gratis via Datafordeleren og Dataforsyningen. Men interesserede har også mulighed for at købe kopier af SDFI's luftfotos over Danmark, Grønland og Færøerne ved at sende os en mail.

Vi leverer billederne digitalt i de gængse formater jpg og tiff.

Du kan finde de aktuelle priser her

Nedenfor kan du få mere information omkring luftfotos fra henholdsvis Danmark, Grønland og Færøerne, samt læse om særlige vilkår for virksomheder.

 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har flyfotos helt tilbage fra 1958.

Flyfotos, der er taget før 1995, er sort/hvide. Fra 1995 begyndte SDFI at fotografere i farver. Alle flyfotos taget efter år 2001 er i farver.

Flyfotos fra 2015 og fremefter er landsdækkende fotograferinger i 15 cm pixelstørrelse. I 2015 blev hele landet fløjet i 15cm undtagen HRKS, som stadig var i 10cm pixels. Herefter bliver landet fløjet i 15 cm, dog flyves udvalgte områder i 10 cm

Her kan du se, hvor der er fløjet hvilke år, og i hvilken pixelstørrelse frem til 2015. 

Siden 1931 er der med jævne mellemrum foretaget flyfotografering over Grønland.

I årene 1978, 1981, 1985 og 1987 gennemførtes en total dækning af de isfrie områder i Grønland med flyfotos 1:150.000.

Færøerne er dækket af flere serier af flyfotos.

I 1958 blev øerne dækket af en sort/hvid serie i målestokken 1:12.000. I 1970 findes en dækning i 1:25.000 - se oversigtskort.

I årene 1982, 1983 og 1984 blev der taget billeder både i målestokken 1:30.000 og 1.15.000. Ingen af serierne er totaldækkende. 

Oversigtskort for serien 1:30.000.

Oversigtskort for serien 1:15.000: 1982 1983 og 1984 .

Serien 1:15.000 i 1984 blev optaget i farver.

Når virksomheder køber scannede flyfotos fra SDFI erhverver de samtidig følgende rettigheder:

  • Kopierne må anvendes frit til internt brug i virksomheden
  • Anvendelsen omfatter udtegning, opretninger, ortofotoproduktion eller andre afledte produkter
  • Afledte produkter må frit videresælges til trediepart uden vederlag til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
  • Salg af kopier eller simple forstørrelser af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs flyfotos må ikke finde sted.
  • Publikation af kopier og/eller simple forstørrelser er omfattet af de almindelige regler for offentliggørelse af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs materialer.

Kontakt

Metode og status for årets fotografering

Læs mere om, hvordan vi arbejder med data og se status på årets fotoflyvninger på siden Flyfotos og laserscanning

Vilkår for brug af GeoDanmark-data

Som led i aftalen om frie grunddata er der vedtaget standardvilkår for brugen af de frie geografiske data. Vilkårene er tilpasset til GeoDanmark og tager dermed højde for den delte ophavsret til GeoDanmark-data mellem kommunerne og SDFI. Vilkårene gælder også i forbindelse med kommunernes videregivelse af data til 3. part.

 

Vilkår for brug af GeoDanmark-data