bil fra SDFE

Geodætisk opmåling

SDFI holder styr på “hvordan landet ligger”

Vi holder øje med forandringerne i det danske landskab gennem løbende måleprogrammer, både automatiske og manuelle.  Vi benytter dels satellitbaseret opmåling, GNSS, dels traditionelle sigteinstrumenter, nivellement. Periodisk genopmåling af eksisterende net giver viden om hvordan landet bevæger sig. Den viden giver et mere sikkert grundlag for planlægning af langsigtede anlægsinvesteringer, fx kloakker, veje og diger.

Det automatiske måleprogram

SDFIs automatiserede net af permanente GNSS-stationer er rygraden i vores geodætiske opmålingsprogram. Nettet består af 10 stationer fordelt over hele landet, hvor fastmonterede højpræcisions-GNSS-modtagere kontinuerligt 24 timer i døgnet året rundt opmåler deres egen position og dermed holder øje med både kontinentaldrift og med de landskabsbevægelser, der skyldes bortsmeltningen af isdækket ved sidste istids ophør.

5D-nettet

På steder hvor der ikke er permanente GNSS-stationer, holder vi øje med landskabets bevægelser med længere mellemrum: Vi genopmåler de 118 punkter i 5D-nettet hvert tredje år og analyserer tidsserier af målingerne for at holde øje med bevægelser i landskabet.

Nivellementsnettene

SDFI vedligeholder detailnivellementsnettene ifølge aftaler med kommunerne: SDFIs målehold genopmåler typisk detailnettene med få års mellemrum, sørger for nyberegning af koordinaterne og etablerer erstatning for punkter, der er gået tabt, så der stadig er en passende dækning af kotefikspunkter over hele landet.

Vandstandsmålere

Udgangspunktet for den danske højdereference, DVR90, er middelvandstanden for en række vandstandsmålere fordelt over hele landet. For at kunne sammenligne de enkelte vandstandsmåleres niveau er det nødvendigt at nivellere mellem dem.

Det meste af dette nivellementsarbejde er allerede udført i form af det overordnede præcisionsnivellementsnet. Men for at holde øje med om vandstandsmåleren bevæger sig, så man ikke længere kan stole på dens målinger, udfører SDFI hvert tredje år et nyt nivellement fra vandstandsmåleren og op til det nærmeste stabile nivellementsnetpunkt.

Grønland

Grønland dækkes af det grønlandske referencenet, REFGR, som blev etableret i 1990erne. Det genopmåles kun lejlighedsvist.

Derudover står SDFI, for et net af 60 permanent observerende GNSS-stationer, kaldet GNET, som holder øje med de (mange steder ganske voldsomme) landbevægelser, som skyldes løbende ændringer i det grønlandske isdække.

Kontakt