Politiske aftaler på teleområdet

Regeringens telepolitik hviler på en aftale fra 2021.

Den telepolitiske aftale af 21. december 2021

Den 21. december 2021 indgik partierne bag teleforliget fra 2018 en ny telepolitisk aftale, som bekræfter, at Danmark fortsat skal have den bedste europæiske udrulning og de bedste telepolitiske rammer for anvendelsen af digital infrastruktur.

Du kan finde aftalen 2021 her.

Tidligere forlig

  • Det telepolitiske forlig 2018

Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark 

  • Regeringens teleudspil 2018

Bredbånd og mobil i digital topklasse: Fremtidens telepolitik for hele Danmark

  • Det telepolitiske forlig 1999

Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken - danskernes adgangsbillet til netværkssamfundet  

  • Tillæg til den telepolitiske aftale 1999

7. oktober 1999 Nye frekvenspolitiske initiativer

28. april 2000 Tillæg til aftale om frekvenspolitiske initiativer

23. maj 2000 Supplement til tillæg af 28. april 2000 til aftale om frekvenspolitiske initiativer

8. november 2002 Tillæg om markedsundersøgelser til den telepolitiske principaftale af 8. september 1999 om sigtelser for telepolitikken - danskernes adgangsbillet til den netværkssamfundet

9. maj 2003 Opfølgning på telekonkurrenceredegørelsen

9. maj 2003 Udmøntning af teleforligskredsens beslutning

22. juni 2005 Tillæg om lukning af udsendelse af analogt tv i 2009

20. juni 2007 Tillægsaftale om nye overordnede principper for frekvensadministration i Danmark