Regler for radioudstyr, apparater og faste anlæg

Love og bekendtgørelser for radioudstyr, apparater og faste anlæg.

Reglerne om apparater, radioudstyr og faste anlæg findes i en lov og en bekendtgørelse. Loven fastsætter de overordnede pligter for erhvervsdrivende og brugere, og bekendtgørelsen fastsætter de mere detaljerede regler i forhold til de enkelte pligter.

Loven

Reglerne om apparater, radioudstyr og faste anlæg findes i lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.

Loven er inddelt i kapitler, som vedrører både apparater, radioudstyr og fast anlæg, og i kapitler, som vedrører de enkelte produkttyper for sig.

Loven fastsætter regler for, hvilke pligter de enkelte erhvervsdrivende har i forhold til enkelte produktty-per, herunder krav om konstruktion, mærkning og dokumentation for, at produkterne er lovlige. Loven fastsætter endvidere regler for, hvordan Energistyrelsen kan føre tilsyn med produkterne, og hvilke afgørelser styrelsen kan træffe, hvis produkterne eller de erhvervsdrivende ikke opfylder kravene.

Se loven

Bekendtgørelsen

De mere detaljerede regler om apparater, radioudstyr og faste anlæg findes i bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om harmoniserede standarder, procedurer til vurdering af produkternes overensstemmelse med kravene, overensstemmelseserklæring, CE-mærkning og teknisk dokumentation.

Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om bemyndigede organer.

Se bekendtgørelsen

 

Kontoret for trådløs infrastruktur