Markedskontrol

Sikkerhedsstyrelsen foretager markedskontrol af apparater og radioudstyr, og SDFI fører tilsyn med brugen af apparater og radioudstyr.

Sikkerhedsstyrelsen foretager markedskontrol af apparater og radioudstyr

Fra 1. august 2018 foretager Sikkerhedsstyrelsen markedskontrol af apparater og radioudstyr (og faste anlæg) for at undersøge, om produkterne overholder de krav, der stilles til dem. Det drejer sig f.eks. om CE-mærkning.

Læs mere om krav til radioudstyr

Læs mere om krav til apparater og faste anlæg

Spørgsmål vedr. markedskontrollen af produkterne kan stilles til Sikkerhedsstyrelsen.

Markedskontrollen er overført fra Energistyrelsen (nu SDFI) til Sikkerhedsstyrelsen som en del af regeringens Bedre balance II

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fører tilsyn med brugen af apparater og radioudstyr

SDFI fører tilsyn med apparater og radioudstyr (og faste anlæg), når de er taget i brug, for at sikre, at produkterne overholder de krav, der stilles til dem. Det drejer sig særligt om kravet om, at produkterne ikke må forstyrre andet udstyr eller frekvenser, så disse ikke kan fungere eller anvendes efter hensigten.

Læs mere om støj og forstyrrelser.

Pernille Springborg
Chefkonsulent
Dennis Tipsmark Lykke
Specialkonsulent
Kontoret for trådløs infrastruktur