Radioudstyr

Hvis du sælger radioudstyr, er der nogle krav, som du skal overholde. Det drejer sig om krav til udstyrets konstruktion, mærkning og dokumentation.​ Der er forskel på, hvilke krav, du skal sikre, er opfyldt afhængig af, om du er fabrikant, importør eller distributør (forhandler) af radioudstyr.

Hvad er radioudstyr

Radioudstyr er et elektrisk eller elektronisk produkt, som udsender eller modtager radiobølger – eller begge dele. Radiobølgerne skal bruges til radiokommunikation (f.eks. mobiltelefoni) eller til radiostedbestemmelse (f.eks. GPS) – eller begge dele. Som eksempler på radioudstyr kan nævnes mobiltelefoner, radio- og tv-apparater og trådløse mikrofoner.

Radioudstyr skal opfylde de såkaldte væsentlige krav. Dvs. at udstyret skal sikre beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr og sikre beskyttelse af ejendom. Herudover skal radioudstyret være konstrueret sådan, at det ikke forstyrrer andet udstyr eller andre apparater, så de ikke kan fungere efter hensigten. Udstyret må heller ikke selv blive forstyrret af andre apparater eller udstyr, så det ikke kan fungere efter hensigten. 

Det er et krav, at radioudstyr kan anvendes i mindst ét EU-land, uden at reglerne om frekvensanvendelse bliver overtrådt.

Radioudstyret (og emballagen) skal være mærket korrekt. Korrekt mærkning er:

  • CE-mærke
  • Radioudstyrets id-nummer
  • Fabrikantens kontaktoplysninger
  • Importørens kontaktoplysninger, hvis der findes en importør
  • Angivelse af eventuelle begrænsninger i forhold til anvendelsen af frekvenserne

Dokumentation vedr. apparatet skal være korrekt. Det drejer sig om følgende dokumentation:

  • Teknisk dokumentation skal være udarbejdet
  • EU-overensstemmelseserklæring skal følge med radioudstyret
  • Brugsanvisning og sikkerhedsinformation skal følge med radioudstyret

Der er forskel på, hvilke pligter de enkelte erhvervsdrivende har i forhold til radioudstyr, som de sælger. Det har her betydning, om du er fabrikant, importør eller distributør (forhandler) af radioudstyr.

Du er fabrikant, hvis du fremstiller radioudstyr. Fabrikanter skal sikre, at udstyret er konstrueret korrekt. De skal også sikre, at udstyret bliver mærket korrekt, og at der bliver udarbejdet den korrekte dokumentation.

Du er importør, hvis du bringer radioudstyret ind på EU-markedet fra et land uden for EU uden selv at fremstille udstyret. Importører skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den krævede dokumentation, og at udstyret er mærket korrekt. De skal herudover sætte deres egne kontaktoplysninger på udstyret.

Du er distributør (forhandler), hvis du videresælger radioudstyr, som er fremstillet i EU, eller som allerede er importeret til EU. Distributører skal tjekke, at udstyret er mærket korrekt, og at der følger den rette dokumentation med.

Kontoret for trådløs infrastruktur