Radiogrænseflader

Find ud af, hvilke frekvensbånd radioudstyr må anvende og den sendeeffekt og eventuelle andre be-tingelser, der er tilladt i Danmark. Se desuden tilladelsesforhold og hvilke harmoniserede standarder, der kan anvendes til test af udstyr.

De danske radiogrænseflader er samlet som bilag i en enkelt bekendtgørelse om radiogrænseflader.

Bekendtgørelse om radiogrænseflader kan findes på retsinformation.dk.

Søren Esper Wahlgren
Fuldmægtig