Fremtidens grunddata

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur udvikler fremtidens grunddata i samarbejde med parterne i grunddatasamarbejdet.

I 2020 blev grunddataprogrammet afsluttet, og det markerede et skift fra implementering til drift af grunddata som vigtig fællesoffentlig digital infrastruktur, men udviklingen af grunddata er ikke slut af den grund.

For at sikre at grunddata følger med fremtidige behov for at tilgå og kombinere data, er det nødvendigt at fastlægge en strategisk retning for den fremtidige udvikling af grunddata.

Derfor har SDFI i første halvår af 2021 udarbejdet ’Strategisk rammeplan for Fremtidens Grunddata 2022-2027’ i samarbejde med parterne i grunddatasamarbejdet. Rammeplanen er baseret på visioner, behov og ønsker hos både registre, offentlige såvel som private anvendere og andre relevante interessenter. Den strategiske rammeplan skal favne både nuværende og forventede tendenser, behov og tekniske nyskabelser.

Målet for grunddata er at levere datafundament til fremtidens digitale løsninger på tværs af sektorer. Fælles autoritative grunddata er nemlig afgørende for den offentlige sektors forvaltning, vækst i den private sektor og fundament for fortsat digitalisering, effektivisering og innovation.

Strategisk rammeplan for Fremtidens Grunddata 2022-2027

Dialogen med registre, anvendere og interessenter resulterede i fem fokusområder, som skal implementeres i tre faser:

  • Fase 1 – Konsolidering (-2023): På kort sigt er der fortsat forbedringspotentialer for den eksisterende udstilling, modellering og datakvalitet.
  • Fase 2 – Videreudvikling (-2025): På mellemlangt sigt arbejdes der på at udvikle det eksisterende, så tilliden til datakvalitet og troværdigheden af udstillingen styrkes yderligere.
  • Fase 3 – Fremtidsudsigt (-2027): På langt sigt skal der gennemføres større ændringer som udvidelse af grunddata, nye teknologier og opbygning af økosystemer

 De fem fokusområder er:

  1. Fokuseret distribution
  2. Optimeret datamodel
  3. Grunddata af høj kvalitet
  4. Forpligtende samarbejde
  5. Værdi for anvenderne