Etablering af wifi-hotspots

Offentlige institutioner, herunder kommuner, kan etablere wifi-hotspots og stille disse gratis til rådighed, hvis de opfylder visse betingelser. Det kan f.eks. være, at de har fået støtte til det fra EU.

Den fjerde og sidste ansøgningsrunde for WIFI4EU, er af Kommissionen blevet fastlagt til den 3.-4. juni 2020. WIFI4EU kuponerne bliver afsat efter først-til-mølle princippet. Der er i denne fjerde ansøgningsrunde afsat 947 kuponer på tværs af Europa med et budget på i alt 14,2 mio. euro. Hver kupon har en værdi af 15.000 euro.

Kommuner og andre offentlige institutioner der ønsker at søge, kan fra kl. 13.00 den 3. juni afgive deres ansøgning. Ansøgningsrunden afsluttes kl. 17.00 den 4. juni.

For at ansøge om en WIFI4EU-kupon er det nødvendigt at være registreret på  WIFI4EU-portalen. 

Offentligt wifi

Kommuner og andre offentlige institutioner, som ønsker at stille gratis wifi til rådighed for offentligheden, har tre forskellige muligheder for at etablere wifi-hotspots:

 • Med støtte fra EU (alle offentlige institutioner)
 • Uden støtte fra EU (kommuner)
 • Områder rettet mod international turisme (kommuner)

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside

Offentlige institutioner, f.eks. kommuner og regioner, kan ansøge om EU-støtte til etablering af wifi-hotspots, f.eks. i henhold til WIFI4EU-forordningen. Hvis institutionen får EU-støtte, kan den etablere wifi-hotspots.

Krav til etablering af wifi-hotspots

Hvis en offentlig institution opnår EU-støtte til at etablere et wifi-hotspot, skal den opfylde følgende krav:

 1. Adgangen til wifi-hotspottet skal ske på institutionens egen adresse eller på et offentligt tilgængeligt sted, f.eks. en park eller et torv.
 2. Institutionen må ikke med etableringen af wifi-hotspots skabe et sammenhængende net i et større område.
 3. Institutionen skal købe etableringen og driften af wi-fi-hotspottet af en privat udbyder af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Eventuelle begrænsninger i wifi-adgangen

Hvis energi-, forsynings- og klimaministeren vurderer, at der er risiko for, at de etablerede wifi-hotspots f.eks. kan skade konkurrencen, kan ministeren fastsætte begrænsninger i wifi-adgangen, f.eks. tidsmæssige begrænsninger eller begrænsninger i datamængden.

Reglerne kan findes i § 60 c, stk. 1 og 5, i teleloven 

Kommuner, som får afslag på en ansøgning om EU-støtte til etablering af wifi-hotspots, har mulighed for at etablere wifi-hotspots uden EU-støtte. Wifi-hotspottet kan etableres i det område, som kommunen har ansøgt om EU-støtte til.

Besked om etablering af wifi-hotspots

Hvis en kommune ønsker at etablere et wifi-hotspot uden at have fået støtte fra EU, skal kommunen give energi-, forsynings- og klimaministeren (Energistyrelsen) besked om det senest 45 dage, efter kommunen har fået afslag på ansøgningen. Ansøgningen skal have levet op til kravene om at få støtte. Hvis kommunen ikke giver ministeren (Energistyrelsen) besked inden for de 45 dage, kan kommunen ikke etablere wifi-hotspottet.

Besked om etablering af wifi-hotspots kan sendes til Energistyrelsen på e-mail til tele@sdfi.dk.

Krav til etablering af wifi-hotspots

Hvis en kommune etablerer et wifi-hotspot, skal denne opfylde følgende krav:

 1. Adgangen til wifi-hotspottet skal ske på kommunens egen adresse eller på et offentligt tilgængeligt sted, f.eks. en park eller et torv.
 2. Kommunen må ikke med etableringen af wifi-hotspots skabe et sammenhængende net i et større område.
 3. Kommunen skal købe etableringen og driften af wi-fi-hotspottet af en privat udbyder af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Eventuelle begrænsninger i wifi-adgangen

Hvis energi-, forsynings- og klimaministeren vurderer, at der er risiko for, at konkurrencen ved etableringen af wifi-hotspots kan blive skadet væsentligt, kan ministeren fastsætte begrænsninger i wifi-adgangen, f.eks. tidsmæssige begrænsninger eller begrænsninger i datamængden.

Reglerne kan findes i § 60 c, stk. 2-4, i teleloven

Kommuner har siden 2015 haft mulighed for at etablere wifi-hotspots i områder, hvor der er aktiviteter rettet mod international turisme.

Krav til etablering af wifi-hotspots

Hvis en kommune etablerer et wifi-hotspot i et område med aktiviteter rettet mod international turisme, skal denne opfylde følgende krav:

 1. Kommunen må maksimalt give gratis adgang i 1 time pr. døgn pr. apparat.
 2. Wifi-adgangen skal være rettet mod udendørs dækning.
 3. Kommunen må ikke med etableringen af wifi-hotspots skabe et sammenhængende net i et større område.
 4. Kommunen skal købe wifi-adgangen af en privat udbyder af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Reglerne kan findes i § 60 b i teleloven

WIFI4EU-forordningen

Kommuner har i henhold til WIFI4EU-forordningen mulighed for at søge om støtte fra EU til etablering af wifi-hotspots.

Kommunen skal forhåndsregistrere sig for at få adgang til en såkaldt kupon. Kommuner med kuponer kan herefter ansøge om støtte til etablering af wifi-hotspots efter princippet om først-til-mølle.

Kommuner kan alene få EU-støtte til etablering af wifi-hotspots. Den efterfølgende drift af wifi-hotspottet skal kommunen selv betale. Det er endvidere en betingelse for at modtage EU-støtte, at wifi-hotspottet som minimum er i drift i 3 år.

Baggrund – WIFI4EU-forordningen

I efteråret 2017 vedtog EU den såkaldte WIFI4EU-forordning. WIFI4EU-forordningen betyder, at offentlige institutioner kan opnå EU-støtte til etablering af wifi-hotspots. Der arbejdes i EU på at fastsætte de nærmere rammer for ordningen. Det vil også blive afklaret hvor meget EU-støtte, de kommuner kan få. Denne hjemmeside vil blive opdateret, når der er afklaring i EU om disse emner.   

Energi-, forsynings- og klimaministeren har på grund af WIFI4EU-forordningen ændret teleloven i december 2017. Telelovens nye § 60 c indeholder reglerne for, hvordan offentlige institutioner kan etablere wifi-hotspots. 

Læs mere om WIFI4EU på EU-kommissionens hjemmeside 

Læs mere på WIFI4EU-portalen

Links til love og bemærkninger

Herunder kan du finde links til de ændringer af teleloven, som vedrører etablering af wifi-hotspots (ændringslove):

Herunder kan du finde bemærkningerne til de to ændringslove:

Kontakt
O: Hovedpostkasse