Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for december 2021 til december 2022 findes i tabellen nedenfor

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Afviste indberetninger

0 0 0

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om behandling af personoplysninger, når der sker whistleblowerindberetninger:

Du kan kontakte os ved at skrive en mail til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,  på sdfe@sdfe.dk att. Ressourcer. Adresse: Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Sådan behandles personoplysninger, når der sker whistleblowerindberetninger