Grunddata bruges til spildevandsplanlægning

Ingeniørrådgivningsfirmaet COWI anvender grunddata i digitalt værktøj til kommunernes spildevandsplanlægning

August 2022

Håndteringen af spildevand er en stor opgave for landets kommuner. Derfor leverer flere rådgivende ingeniørvirksomheder digitale værktøjer, som kan hjælpe kommunerne med arbejdet.

En af de virksomheder er COWI, som har udviklet produktet S-PLAN sammen med Haderslev, Svendborg og Slagelse Kommuner. Det er et brugerudviklet digitalt værktøj til at håndtere data til spildevandplaner. Værktøjet har også den fordel, at det kan integreres med andre kommunale planer, hvilket kan hjælpe kommunerne med helhedsplanlægning.

Ved udarbejdelse og anvendelse af et digitalt værktøj, som skal anvendes af flere kommuner, så er det hensigtsmæssigt med ensartede data. Derfor trækker S-PLAN blandt andet på Grunddata:

”Hvis hver enkelt kommune selv skulle producere data med forskelligartet opbygning, så ville det blive dyrt at lave et produkt som S-PLAN. Det, at der findes kvalitetssikrede og harmoniserede data gør, at vi kan strømline produktet til anvendelse i hele landet,” siger Jan Scheel, der er markeds- og projektchef hos COWI. 

COWI bruger blandt andet ortofotos, matrikeldata, administrative grænser og adresse i S-plan.

Trækker data fra Datafordeleren

De mange grunddata hentes blandt andet på Datafordeleren, og COWI trækker udelukkende på web-services, så man er sikker på, at man har aktuelle data:

”Enhver kommunes skrækscenarie er ukorrekte data. Det stærke ved det her er, at man kan trække data ind, som er opdaterede og kvalitetssikrede,” siger Jan Scheel, som mener, at det er en styrke for kommunerne, at man har adgang til fællesoffentlige grunddata:

”Ved anvendelsen af grunddata hæves den generelle datakvalitet, og dette er sammen med andre datatyper med til at sikre et bedre vandmiljø”

S-plan er udviklet over et par år og bruges i dag i 10 kommuner.

Anvenderhistorier

Anvenderhistorierne er historier om virksomheder, myndigheder eller organisationer, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

”Enhver kommunes skrækscenarie er ukorrekte data. Det stærke ved det her er, at man kan trække data ind, som er opdaterede og kvalitetssikrede”

 Jan Scheel, markeds- og projektchef hos COWI