Grunddata skaber fundamentet for energieffektivisering af danske boliger

Middelfart Kommune arbejder ambitiøst med at reducere energiforbruget i privatboliger sammen med boligejerne. Med udgangspunkt i et godt datafundament er arbejdet nået langt ud over kommunegrænsen.

Juni 2022

Det behøver ikke være så svært at reducere energiforbruget i almindelige parcelhuse. I hvert fald ikke, hvis man spørger i Middelfart Kommune, som tilbage i 2016 vandt KTC’s innovationspris for deres projekt ’Smart Energi i Hjemmet’.

Projektet omfattede 300 boligejere, som kommunen ved hjælp af en lang række data om boliger og beboere, rådgav omkring boligens energiforbrug:

”Vores påstand var, at vi kunne hjælpe boligejerne med at sænke energiregningen markant, næsten uden at de skulle røre en finger. Hvis vi kunne styre varmeforbruget automatisk, hvilket langt hen ad vejen bare er en tænd/sluk-funktion på radiatoren, så kunne vi nedbringe forbruget, uden at genere beboerne,” siger Morten Westergaard, der er klimachef i Middelfart Kommune.

Resultaterne for projektet var positive. Det viste sig, at man kunne reducere energiforbruget med gennemsnitligt 7 procent i ganske almindelige huse uden større ændringer.

Det eneste, det krævede, var blot adgang til en langt række data om huset størrelse og placering, om husets beboersammensætning, om vejret og om varmeforbrug. Det mange data gjorde det samtidig muligt at rådgive boligejerne, uden at besøge hvert enkelt hus, simpelthen fordi man kunne rådgive på distancen vha. facetime o.l.. Det bidrog til at minimere udgifterne for den enkelte boligejer og til at vælge de rigtige renoveringsprojekter.

På vej mod landsdækkende løsning

I kølvandet på ’Smart Energi i Hjemmet’ kastede Middelfart Kommune sig ud i nyt projekt, nemlig Boliganalysen.dk, hvor man havde fået selskab af Høje Taastrup Kommune, Lolland Kommune, KL, Realdania og Energistyrelsen:

”Vores projekt havde så gode resultater, at vi og flere andre kan se potentialet i at brede det ud på landsplan, og det er det, som vi prøver på nu med boliganalysen.dk. Det kan blive kommunernes Weapon of Mass Reduction,” siger Morten Westergaard.

Formålet med boliganalysen er det samme. Hjemmesiden forsyner kommunerne med information og data, som kan målrettes boligejerne i den enkelte kommune. Kommunerne kan dermed give boligejerne nogle mere håndgribelige værktøjer til, hvor den enkelte kan opnå energibesparelser i sin bolig.

Foreløbig er der sat 5 mio. af til udbredelse og udvikling af boliganalysen.dk, og 25 af landets kommuner er kommet godt i gang med at bruge Boliganalysen.dk. Resten af landets kommuner får nu, takket bevillingen, mulighed for at deltage gratis.

Kun muligt med grunddata

Fælles for begge projekter er, at de er afhængige af data fra mange forskellige kilder. Det gælder fx data om opvarmningsform, vejret, selve bygningen osv. Til at binde det hele sammen er der så grunddata, som fx BBR og adresser:

”Det er klart, at gode opdaterede grunddata er helt afgørende for, at vi kan gennemføre og rådgive om energieffektivisering i stor skala. For en kommune som Middelfart vil det være umuligt selv at indsamle de nødvendige data. Derfor er det godt at vi har vores fælles grunddata, som vi så kan koble alle mulige andre data op på,” siger Morten Westergaard, og fortsætter:

”Vi må kunne gøre mere ved hjælp af grunddata. Vi kan udbrede anvendelsen. Vi er jo 98 kommuner, som alle sammen har den samme udfordring.”

 

Anvenderhistorier

Anvenderhistorierne er historier om virksomheder, myndigheder eller organisationer, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Det er klart, at gode opdaterede grunddata er helt afgørende for, at vi kan gennemføre og rådgive om energieffektivisering i stor skala.

Morten Westergaard, klimachef i Middelfart Kommune

Om datafordeleren

Datafordeleren giver stabil og sikker adgang til sammenhængende Grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere.

Datafordeleren har på nuværende tidspunkt over 500 forskellige tjenester, som bliver udstillet i form af webservices, filudtræk og hændelser på vegne af atten forskellige registre.

Tjenesterne har et utal af anvendelsesmuligheder, og Datafordeleren er som fællesoffentlig it-infrastruktur en stor og kompleks distributionsplatform.

Datafordeleren besvarede i gennemsnit over 1,3 mia. kald pr måned i første halvår 2022.