Odense Havn

Odense gør sig klar til klimaet

Med en ny Klimaklar-app vil Odense Kommune gøre det nemmere borgerne og kommunens medarbejdere at forholde sig til fremtidens klimaændringer

September 2020

Odense Kommune har med sin beliggenhed i bunden af Odense Fjord mange kvarterer, som ligger udsat i forhold til fremtidens klimaændringer, hvor højere vandstand kan blive en stor udfordring.

Derfor har kommunen lanceret en ny Klimaklar-app, som giver et bud på, hvor regnvand vil samle sig i tilfælde af ekstremregn. Det skal gøre både kommunens medarbejdere og borgerne i stand til at tænke i løsninger, der kan håndtere eller lede regnvandet væk. Data i appen kommer blandt andet fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hydrologiske højdemodel, der er en kortlægning af, hvor vand på land samler sig ved for eksempel skybrud eller stormflod.

”Vi har ofte borgere, som henvender sig for at få viden om potentielle klimapåvirkninger, og nu har vi så et redskab, hvor de kan se forskellige scenarioer med udgangspunkt i valide data. Vi har prøvet den af på en række borgere, og der har vi fået rigtig god respons,” siger Boie Skov Frederiksen, som er afdelingschef i Odense Kommunes Erhverv og Bæredygtighed, som har udviklet Klimaklar-App.

Data omsat til virkelighed

Tanken bag Appen er at give brugerne en fornemmelse af, hvordan både oversvømmelser og potentielle forebyggende foranstaltninger vil se ud i virkeligheden. Det gøres ved hjælp af moderne AR-teknologi (Augmented Reality), hvor brugeren ’filmer’ et område med sin mobiltelefonen, og så kan vedkommende vælge forskellige data som fx et givent antal mm nedbør eller vejbede til, som så vises på telefonens skærm.

”Appen giver brugeren mulighed for at forberede sig på fremtiden – uden at det først skal opleves på egen krop. I stedet kan brugerne få en meget tydeligt visualisering af både udfordringer og potentielle løsninger,” siger Boie Skov Frederiksen.

App’en dækker kun Odense Kommune. Der er ikke nogle aktuelle planer om at udvide den til andre kommuner, men det kan potentielt godt lade sig gøre at brede løsningen ud.

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Appen giver brugeren mulighed for at forberede sig på fremtiden – uden at det først skal opleves på egen krop. I stedet kan brugerne få en meget tydeligt visualisering af både udfordringer og potentielle løsninger

Boie Skov Frederiksen, afdelingschef i Odense Kommunes Erhverv og Bæredygtighed

Fakta

Odense kommune er en af de kommuner der bruger flest af SDFEs datasæt. Det seneste år har Odense kommune anvendt 42 forskellige datasæt, herunder 11 på daglig basis:

 • Administrative grænser
 • Adresser
 • Fikspunkter
 • Forvaltningstjenesten
 • Forvaltningstjenesten 2
 • Matrikelkort
 • Ortoforto forår
 • Skærmkort (dæmpet)
 • Skærmkort (grå)
 • Skærmkort (klassisk)
 • Topo25 (klassis)