ryå

I Jammerbugt Kommune spår de om oversvømmelser

Med kunstig intelligens og data om terrænnært grundvand vil Jammerbugt Kommune forsøge at spå om fremtidige oversvømmelser

Oktober 2021

Som så mange andre kommuner har Jammerbugt Kommune i de senere år haft udfordringer med oversvømmelser som følge af de stigende nedbørsmængder. Beliggende mellem Limfjorden og Vesterhavet har kommunen ikke kun problemer med vandet fra fjord og hav, men også med højtstående grundvand, hvilket gør det svært at forudsige, hvornår der vil opstå oversvømmelser.

Derfor er kommunen i gang med et signaturprojekt, hvor man med kunstig intelligens vil forsøge at udvikle en model, der kan forudsige oversvømmelser, før de sker. Modellen skal kunne skaleres til andre kommuner. Projektet benytter bl.a. nye detaljerede landsdækkende data om dybden til terrænnært grundvand fra HIPdata.dk:

”Vi er en kommune med meget terrænnært grundvand, som skaber problemer ved store regnhændelser. Derfor vil vi prøve at lave en kobling mellem overfladevand og terrænnært grundvand og lade kunstig intelligens forudsige, hvor der kommer oversvømmelser om tre dage baseret på regnprognoser.” siger Heidi Egeberg Johansen, der er projektleder for signaturprojektet i Jammerbugt Kommune.

Fortiden fortæller om fremtiden

Projektet går ud på, at kommunen ved hjælp af en kunstig intelligens og historiske data vil træne en algoritme til at forudsige potentielle oversvømmelser i kommunen tre dage i forvejen. Ved at kigge på sammenhængen mellem forskellige historiske data er håbet, at man kan træne en algoritme, der kan forudsige fremtidige hændelser:

 ”Vi har blandt andet benyttet satellitbilleder, nedbørsdata og data om terrænært grundvand fra det hydrologiske informations- og prognosesystem (HIP) for at finde frem til, hvor og hvornår der har stået vand på overfladen,” siger Heidi Egeberg Johansen, der foreløbig er godt tilfreds med resultaterne:

 ”Indtil nu har vi kun brugt historiske data, og vi kan faktisk godt forudsige, hvor der vil være vand henne om tre dage, Modellen rammer ret godt på de kendte problemområder i kommunen, men skal stadig forbedres og modnes til en bedre præcision. Dette er en del af projektets næste fase, hvor vi vil arbejde med bedre præcision, og ikke mindst hvordan algoritmen kan skabe værdi for borgerne og virksomhederne i Jammerbugt Kommune.”

På vej mod en national kortlægning

Projektet i Jammerbugt Kommune forventes færdigt i sommeren 2022. Det er et fælleskommunalt signaturprojekt, og hvis de endelige resultater viser sig at være positive, skal modellen bredes ud på landsplan. Og det er, ifølge Heidi Egeberg Johansen, kun muligt, fordi man har adgang til så mange gode landsdækkende datasæt:

”HIP-data er altafgørende for vores projekt. Det er første gang, vi har data, der siger noget om dybden til terrænnært grundvand, og det er helt unikt, at vi har dem på landsplan. Vi ville slet ikke kunne lave projektet, hvis vi ikke havde adgang til de data.”

De landsdækkende beregninger af grundvandet er en del af HIP, som er et system Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har udviklet sammen med en række samarbejdspartnere for netop at kunne imødekomme et behov for nem og samlet adgang til flere og bedre data om hydrologiske forhold på landsplan.

 

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

HIP-data er altafgørende for vores projekt. Det er første gang, vi har data, der siger noget om dybden til terrænnært grundvand, og det er helt unikt, at vi har dem på landsplan.

Heidi Egeberg Johansen, projektleder for signaturprojektet i Jammerbugt Kommune.