Nyt baggrundskort og gode brugeranalyser er med til at give danskerne naturoplevelser

Miljø- og Fødevareministeriet har relanceret hjemmesiden udinaturen.dk og i den forbindelse trukket på Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings kompetencer i form af et nyt natur- og friluftskort og analyser af databrug

Juni 2020

I starten af april relancerede Miljø- og Fødevareministeriet hjemmesiden udinaturen.dk, som guider danskerne til naturoplevelser. SDFE har bidraget med nyt natur- og friluftskort gennem GeoDanmark. Derudover har SDFE hjulpet med at måle hvor mange slutbrugere, der har brugt natur- og friluftskortet på udinaturen.dk, , så Miljø- og Fødevareministeriet løbende kan følge  anvendelsen.

En række omstændigheder som Corona-krisen og flot aprilvejr har gjort, at relanceringen blev en øjeblikkelig succes, I løbet af den første måned efter relanceringen var der således 74.000 besøgende forbi udinaturen.dk, hvilket er en fordobling i forhold til april 2019. Men den store succes skyldes selvfølgelig også at der lagt mange tanker og kræfter i at lave den helt rigtige løsning.

Det fortæller Anna Schouboe Thøgersen, der er projektleder på udinaturen.dk hos Naturstyrelsen:

 ”Man kan sige, at den gamle hjemmeside, som jo også var mere end 10 år gammel, var sandet lidt til i en masse data, som ikke blev vedligeholdt, så vi havde brug for at lave en mere enkel hjemmeside, som havde lige præcis den information, som brugerne efterspørger.”

På den nu tidligere udinaturen.dk kunne forskellige aktører såsom foreninger og kommuner uploade data om naturoplevelser direkte til hjemmesiden, men efterfølgende var der ikke nogen infrastruktur, der sikrede, at data blev opdateret, når de faktiske forhold ude i naturen ændrede sig.

”Den udfordring har vi løst ved at koble Udinaturen.dk sammen med Den fælles Friluftdatabase, som blandt andre kommunerne leverer data til. I den Fælles Friluftsdatabase samles og vedligeholdes rå friluftsdata ét sted. På den måde sikrer vi os, at data er opdaterede,” siger Anna Schouboe Thøgersen.

Nyt baggrundskort skal gøre oplevelsen enklere

Udover at gøre data mere aktuelle var der også et ønske fra Miljø- og Fødevareministeriets side om at gøre den visuelle oplevelse mere enkel og overskuelig for brugerne, så da man fik nys om, at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering havde et nyt kort på tegnebrættet, slog man til:

”Vi kom med i det brugerpanel, som skulle komme med input til et nyt natur- og friluftskort, som GeoDanmark havde bestilt,” siger Anna Schouboe Thøgersen, og fortsætter:

”Designet af det nye kort har været en balancegang. Vi har gerne ville have et kort, hvor naturen træder mere frem, men hvor der samtidig ikke er for mange detaljer, som er uvæsentlige for brugerne. Jeg synes, at det endelige resultatet er blevet godt, og vi har fået et kort, hvor man bl.a. kan se stier, skovnavne, kendingsmærker og natur, men altså ikke mere end at man kan bevare overblikket.”

billede af udinaturen.dk

Digitalt økosystem er vejen frem

Det relancerede Udinaturen.dk er et resultat af et tæt samarbejde mellem Miljø og Fødevareministeriet og en række samarbejdspartnere, og det er en styrke for det færdige produkt:

”Tidligere har man nok haft en tendens til at tænke i siloer, altså at det er nemmest, hvis vi selv ligger inde med naturdata og baggrundskort, men den gamle udinaturen.dk viste jo, at det ikke er langtidsholdbart. Nu har vi i stedet en model, hvor vi i samarbejde med blandt andre kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er blevet enige om en række spilleregler, der sikrer os, at vi har et produkt, som er opdateret, og det giver jo i den sidste ende den største gevinst for borgerne”.

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

”Vi har indtil nu fået gode tilbagemeldinger fra brugerne, som synes, at det nye udinaturen.dk er nemt og intuitivt at bruge, og baggrundskortet fungerer godt at navigere ud fra.”

Projektleder Anna Schouboe Thøgersen, Naturstyrelsen

Fakta:


Den fælles friluftsdatabase

Den Fælles Friluftsdatabase indeholder friluftsdata fra kommunerne, staten og private organisationer. Data er åbne og kan bruges af enhver. 

GeoDanmark

GeoDanmark er et samarbejde mellem Danmarks kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om fælles kortlægning af Danmark. GeoDanmark-data er frie grunddata og kan bruges af enhver.